10-06-2016

Privatni smještaj u Budvi u porastu

Kazna za one koji ne registuruju smještaj a bave se ovom djelatnošću iznosi i do 20.000 eura. Maksimalna kazna za neplaćanje boravišne takse je 5.000 eura.

Privatni smještaj u Budvi u porastu | Radio Televizija Budva

Broj registrovih izdavaoca privatnog smještaja na područje opštine Budva svake godine se povećava. Iz Sekretarijata za privredu i finansije ističu da na svaki novi zahtjev odgovoraju u roku.

U ovoj godini izdato je 415 rješenja izdavaocima privatnog smještaja za 4.620 ležaja. Ukupan broj važećih rješenja u Budvi iznosi 2.338 ili 25.885 kategorisanih ležajeva.

Kontrolu registracije privatnog smještaja vrše turistički inspektori.

U toku je formiranje timova za kontrolu naplate boravišne takse. Neplaćanje takse iziskuje sankcionisanje.

Opširnije u Polisu od 19:00 i 22:00


Srdjan Dogandžić