04-06-2023

Pokret Evroopa sad: Kako ćemo sprovesti Evropu sad 2.0?

"Zašto mijenjati stvari koje su se pokazale kao uspješne? I to ne samo za pojedince, već za sve! I za radnike i poslodavce, a i za državu, koja je i 2022, kao i 2023. godine ostvarila veće prihode", poručuje se u saopštenju Pokreta Evropa sad.Saopštenje prenosimo u cjelosti:Kao što najavljujemo od septembra 2022. godine, program Evropa Sad 2.0 će se sprovesti na potpuno identičan način kao i program Evropa Sad 1.0: potrebno je godinu dana fiskalne konsolidacije i sprovođenja raznih mjera kako bi građani osjetili sve benefite nastavka našeg uspješnog programa iz decembra 2021. godine.

Prvo - potrebno je smanjiti neproduktivnu potrošnju za 150-200 miliona eura - isto smo uradili i u martu 2021. godine kada smo uz pomoć programskog budžeta, koji je prvi put implementiran u Crnoj Gori, identifikovali troškove koji nisu išli ni na plate, ni na penzije, ni na socijalu, ni kapitalne investicije ni na AGRO-budžet. Ti neproduktivni troškovi su eufemizam za bahaćenje i korupciju, zbog koje je naš javni dug 4 milijarde eura = 20 godina x 200 miliona eura.

Smanjenjem neproduktivne potrošnje se vraćamo u fiskalno održiv okvir, te otvaramo prostor da sprovedemo mjere koje kratkoročno imaju efekat na budžet - kao što je minimalna penzija od 450 eura, koja će biti prva proaktivna mjera koju će građani osjetiti već od januara 2024. godine.

Izglasaćemo i dodatne mjere na prihodnoj strani kao što su markiranje goriva, zakon o igrama na sreću itd. Primijenićemo zakon koji smo usvojili 2022. godine i naplatićemo 80% poreza na svu nelegalno stečenu imovinu. Takođe, uvešćemo red u poresku upravu, naročito u domenu indirektnih poreza – PDV-a, akciza itd. Tako ćemo obezbijediti finansijski okvir koji je neophodan za izgradnju saobraćajne infrastrukture i to dva autoputa i dvije brze ceste, koja je u našem programu definisana kao jedan od ključnih prioriteta i koja predstavlja nužan preduslov za budući ekonomski razvoj Crne Gore .

Takođe, sprovešćemo i sveobuhvatnu reformu penzionog sistema koja podrazumijeva odvajanje zarađenog i socijalnog dio penzije. Socijalni dio penzije će se finansirati zaustavljanjem zloupotreba u socijali, koje se mogu spriječiti socijalnim kartonom koji je bio u fazi izrade u 42. Vladi.

Kao četvrti korak – 12 mjeseci od formiranja Vlade (do kraja 2024. godine, ukoliko se ona formira ubrzo poslije parlamentarnih izbora), sprovešćemo sveobuhvatnu reformu koja će uključivati minimalnu zaradu od 700 eura, novu poresku reformu koja bi oslobađala poslodavce od fiksnih troškova kao što su direktni porezi čime bi se napravio balans između prava radnika i održivosti privrede.

Sa programom Evropa Sad 2.0 Crna Gora će imati najkonkurentniju privredu u Evropi, uz maksimalno poštovanje prava radnika, što će dovesti do velikog investicionog zamaha u 2025. godini i ekonomskog preporoda Crne Gore.

Snažne javne finansije – snažna Crna Gora!

Vrijeme je!

Pokret Evropa sad!