27-09-2018

Poslovna zajednica prijeti bojkotom plaćanja PDV-a

Poslovna zajednica traži da se nadogradi postojeće rješenje, a da se odustane od elektronske fiskalizacije i povuče Nacrt zakona, saopšteno je juče na okruglom stolu pod nazivom “Analiza Nacrta zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga”, koji je organizovala Montenegro biznis alijansa u saradnji sa Institutom za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

Poslovna zajednica prijeti bojkotom plaćanja PDV-a | Radio Televizija Budva

Nacrt zakona, koji je na javnoj raspravi, predviđa da se registar kase zamijene kompjuterima i odnosi se na sve vrste prometa bez obzira na način plaćanja, što znači i žiralna. Država očekuje da na ovaj način suzbije sivu ekonomiju, poveća naplatu prihoda samo u prvoj godini između 13 i 17 miliona eura, dobije podatke o prometu u realnom vremenu, suzbije fiktivne fakture, pojača kontrolu i usmjeri je ciljano… Ukratko-da zavede red u toj oblasti, navodi se u Pobjedi.

Direktor Media d.o.o. Rade Bojović smatra da zakonsko rješenje treba povući iz najmanje pet konstruktivnih razloga.

“Najmanje što se može učiniti je odustajanje od fiskalizacije u slučaju pravnih lica koja posluju žiralno i ne koriste gotovinska plaćanja u pravnom prometu kazao je on i dodao da je predloženo unikatno rješenje. Jer, frapantno je što predlagač namjerava da optereti i žiralne kompanije, koje rade bezgotovinski. Velike firme će morati da zapošljavaju nekog da se time bavi, a da ne govorimo o padu sistema. Vi znate kada podnosite PDV prijave da sistem stalno pada”, upozorio je Bojović i dodao da će kompanije gubiti dosta vremena sprovodeći novi zakon, koji je mimo svijeta, jer ovakvu fiskalizaciju nijesu uvele ni SAD, Velika Britanija, Njemačka.

Bojović je upozorio da ukoliko Ministarstvo bude uporno u usvajanju zakona o elektronskoj fiskalizaciji, poslovna zajednica će biti konstruktivna u odbijanju.

“Ako država istraje u ovome možda je rješenje da poslovna zajednica odbije da plaća PDV, da podnosi finansijske izvještaje, bar prva tri mjeseca. Pa će se onda neko zapitati o čemu se ovdje”, radi kazao je Bojović.

Direktor preduzeća “Sekas” Đorđije Marković smatra da nijedna registar kasa neće moći da se prilagodi novom sistemu fiskalizacije.

“Svako će da baci fiskalnu kasu. Nemojmo da zamagljujemo podatke. Ovakav zakon nije potreban jer će se srušiti ovo što sad solidno funkcioniše”, kazao je on.

Izvršni direktor MBA Zoran Vulević smatra da donosioci zakona sa više uvažavanja treba da slušaju glas privatnog sektora.

Biznis zajednica podsjeća da će fiskalizacija donijeti trošak od 300 do 700 eura za one koji mogu da prilagode postojeće uređaje i više od hiljadu eura za one koji ne mogu.