10-08-2018

Za 115 beba Opština izdvojila 34,5 hiljada eura

Za svako novorođeno dijete u ovoj godini Opština Budva roditeljima isplaćuje pomoć od 300 eura, a po ovom osnovu je do sada isplaćeno 34.500 eura.

Za 115 beba Opština izdvojila 34,5 hiljada eura | Radio Televizija Budva

Odlukom o budžetu Opštine Budva ovu godinu predviđeno je 90.000 eura na ime socijalnih davanja.

Za svako novorođeno dijete u ovoj godini Opština Budva roditeljima isplaćuje pomoć od 300 eura. U opštim odredbama se propisuje da ova prava mogu da ostvare državljanini Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji opštine Budva najmanje dvije godine, kao i strani državljani sa odobrenim stalnim boravkom na teritoriji Opštine Budva, a ova prava ostavuju pojedinci i gradjani.

"Po ovom osnovu, do sada je isplaćeno 34.500 eura. Sektor za socijalnu i dječiju zaštitu donio je 115 rješenja. Rođeno je 61 muško dijete i 56 ženske djece. Zanimljiv je podatak da je u poslednjih 10 dana rođeno tri para blizanaca", kazala je rukovodilac sektora za socijalnu i dječju zaštitu iz Sekretarijata za društvene djelatnosti, Mira Gregović.

Ona ističe da se od dana podnošenja zahtjeva do ostvarivanja novčane nakande rješenje o odobrenju naknade se donosi u rekordnom roku.

"Kada jedna stranka podnese zahtjev, rok za izdavanje rješenja kada zahtjev stigne u Sekretarijat je dva dana najkasnije, mada se obično radi odmah, a isplata po rješenju se realizuje u roku od pet dana", zaključila je Gregović.