23-07-2019

Postavljeni znakovi koji sugerišu na značaj vezivanja sigurnosnog pojasa

Sekretarijat za komunalno stambene poslove je izvršio nabavku i postavljanje saobraćajnih znakova koji sugerišu na značaj vezivanja sigurnosnog pojasa u automobilu.


"Na inicijativu komandira CB Budva, gospodina Slobodana Kovačevića, Sekretarijat za komunalno stambene poslove je izvršio nabavku i postavljanje saobraćajnih znakova koji sugerišu na značaj vezivanja sigurnosnog pojasa u automobilu.

Važno je znati da je dokazano da putnici u automobilu imaju 50 odsto veće šanse da prežive sudar ako su vezani, čime je više nego opravdana njihova namjena. Znakovi su postavljeni na izlaznim rampama svih uređenih parkirališta u Budvi.

Ukupno ih je postavljeno 8. Ovim želimo i da iskoristimo priliku da se zahvalimo na saradnji Upravi policije, načelniku Darku Ćorcu, komandiru Slobodanu Kovačeviću i svim pripadnicima MUP na saradnji po pitanju rješavanja saobraćajnih problema u Budvi", kazao je za portal RTV Budva, pomoćnik Sekreterijata Aleksandar Popović.