17-12-2018

Postupak protiv budvanskih policajaca jer su nemarno obavili uviđaj

Disciplinski tužilac Ministarstva unutrašnjih poslova pokrenuo je disciplinski postupak protiv policijskih službenika M.M. i P.Z., koji se terete da nijesu pravilno obavili uviđaj, piše Dan.

Postupak protiv budvanskih policajaca jer su nemarno obavili uviđaj | Radio Televizija Budva

Naime, prema navodima iz MUP-a, 24. avgusta, obavljajući poslove i zadatke dežurnog inspektora i dežurnog kriminalističkog tehničara, u vremenskom periodu od 1 do 2 sata u Budvi, oni su nemarno vršili službene obaveze jer prilikom vršenja uviđaja krivičnog djela teška tjelesna povreda koje je počinjeno u Ulici žrtava fašizma u Budvi nijesu pravilno izvršili uviđajne radnje.

Inspektor M.M., kao rukovodilac uviđaja, nije pravilno opisao trag broj 1, koji se odnosi na kačket pronađen na licu mjesta, koji uopšte nije opisan osim da je maslinaste boje, dok je trag broj 6, koji se odnosi na papuču izuzetu sa lica mjesta, konstatovao o kojoj marki papuče je riječ, dok je u zapisniku o uviđaju pod stavkom C u rubrici „tragovi koji su naknadno izuzeti”, a odnosi se na trag broj 7, 8 i 9 (koji takođe nijesu pravilno opisani) konstatovao da su ti tragovi izuzeti u Centru bezbjednosti Budva, što je netačno, jer oštećeni nije dolazio u službene prostorije, već su ti tragovi izuzeti od oštećenog u prostorijama Hitne medicinske pomoći u Budvi.

Kriminalistički tehničar P.Z. je prilikom vršenja uviđaja na licu mjesta propustio da postavi razmjernik pored traga broj 6, tačnije papuče, jer nema konstatacije o broju i veličini iste, niti je za istu naveo njene opšte i individualne karakteristike.

Takođe, prilikom fotografisanja traga broj 1, koji se odnosi na kačket pronađen na licu mjesta, nije opisao njegove opšte i individualne karakteristike, niti je koristio razmjernik prilikom uviđaja, jer nije poznata veličina kačketa.