26-11-2015

Potpisan Protokol o saradnji između Agencije za zaštitu životne sredine i JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”

Danas, 26. novembra 2015. godine potpisan je Protokol o saradnji između Agencije za zaštitu životne sredine i JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”. Protokol je potpisan radi obostranog interesa na zajedničkoj saradnji na zaštiti izvorišta „Bolje sestre” za vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja”.

Potpisan Protokol o saradnji između Agencije za zaštitu životne sredine i JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” | Radio Televizija Budva

Prilikom potpisivanja protokola, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Ervin Spahić, je izjavio da je saradnja ove dvije institucije počela ranije, a da je formalizovana potpisivanjem ovog Protokola. Istakao je važnost tijesne saradnje značajne za vodosnabdijevanje cijelog Crnogorskog primorja. S obzirom da područje II i III zaštitne zone izvorišta pokriva veliko područje, ne može život da zastane, ali je važno da svi budući infrastrukturni i građevinski objekti budu tehnološki najmodernije opremljeni da bi se mogućnost zagađenja isključila na održiv način. Ključno je da JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” uzme aktivnu ulogu u praćenju postojećih i budućih planova i projekata na području II i III sanitarne zone izvorišta „Bolje sestre” i istakao je važnost kvaliteta vode za piće kroz izreku „Ko upravlja naftom upravlja državama, ko upravlja hranom upravlja ljudima, ko upravlja vodom upravlja životima”.

Direktor JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”, Goran Jevrić, ovom prilikom je izjavio da je, u okviru održivog upravljanja regionalnim vodovodnim sistemom, najvažniji zadatak zaštita izvorišta „Bolje sestre”. JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” se od puštanja u rad regionalnog vodovodnog sistema 2010. godine, susreće sa izvjesnim nelogičnostima koje potencijalno mogu da ugroze kvalitet vode na izvorištu „Bolje sestre”, pa je zbog toga opredijeljeno da poslovnom politikom unaprijedi saradnju sa relevantnim institucijama u čijoj nadležnosti je monitoring nad mogućim rizicima, a sve u cilju zaštite izvorišta „Bolje sestre”. Svakako jedna od najvažnijih institucija u ovom segment je Agencija za zaštitu životne sredine. Važno je istaći da će Agencija i JP međusobno razmjenjivati informacije o pojavama koje mogu eventualno negativno uticati na vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja u okviru područja druge i treće zone sanitarne zaštite Izvorišta „Bolje sestre” na području glavnog grada Podgorice i opštine Nikšić. Kvalitet vode koja se isporučuje potrošačima na Crnogorskom primorju bio je i biće jedan od osnovnih prioriteta JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”.