10-11-2014

Potpisan sporazum o saradnji na unapređenju položaja i zaštite LGBT zajednice

Ministar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović i predsjednik Opštine Budva, Lazar Rađenović potpisali su danas u prostorijama Kabineta predsjednika Sporazum o saradnji na unapređenju položaja i zaštite LGBT zajednice.

Potpisan sporazum o saradnji na unapređenju položaja i zaštite LGBT zajednice | Radio Televizija Budva

U okviru "Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za period 2013-2018.", koji je Vlada Crne Gore usvojila u maju 2013. godine, usvojen je i Akcioni plan koji nalaže potpisivanje ovog vida Sporazuma o razumjevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama sa lokalnim vlastima, a sačinjen je u saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zajednice opština Crne Gore. Principi na kojima se zasniva ovaj Sporzum svakako su partnerstvo, transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti, a za cilj ima unapređenje položaja i zaštite prava LGBT zajednice kroz razmjenu infomacija, međusobnu konsultaciju radi uspostavljanja tolerantnog okruženja prema LGBT osobama u loklanoj zajednici.

Ministar Numanović je istakao da je Opština Budva otvorena turistička sredina, koja u ljetnjim mjesecima broji barem 5 puta više ljudi nego inače, grad tolerancije, te da se ovim sporazumom definiše i transparentnost između ministarstva i lokalne samouprave na polju prevencije bilo kakvih negativnih pojava diskriminacije svih ljudi, ma odakle dolaze kao i ljudi koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju.

Predsjednik Rađenović se zahvalio na dobroj saradnji koju Opština Budva ostvaruje sa ovim Ministarstvom, a nadasve sa onim što je učinjeno na polju unapređenja ljudskih prava i sloboda i naglasio da će pored deklarativne podrške Opština Budva usmjeriti svoje aktivnosti kako bi se na ovoj teritoriji suzbila bilo kakva pojava netolerancije i ugroženosti ljudskih prava.