10-11-2014

Memorandum o razumijevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama

Memorandum o razumijevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama | Radio Televizija Budva

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u cilju saradnje sa lokalnim vlastima na unapređenju položaja i zaštite prava LGBT zajednice, potpisaće danas sa opštinom Budva, Memorandum o razumijevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama.

Potpisivanje je zakazano u 11 sati u zgradi opštine Budva.

Prethodni Memorandum potpisan je sa opštinom Kotor u aprilu ove godine.