23-03-2016

Poziv za zakup hotelskih i specijalnih kupališta

Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom raspisalo je poziv za zakup 25 hotelskih i specijalnih kupališta prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra.

Poziv za zakup hotelskih i specijalnih kupališta | Radio Televizija Budva

Zainteresovanim građanima i preduzećima ponuđen je zakup hotelskih kupališta po minimalnoj cijeni godišnjeg zakupa od 300 eura do 43,45 hiljada eura.

Najviša minimalna cijena godišnjeg zakupa predviđena je za budvansku plažu Ričardova glava. Za godišnji zakup te plaže, čija je površina dvije hiljade metara kvadratnih, predviđeno je minimum 43,45 hiljada eura, uz bankarsku garanciju koja ne smije biti manja od deset hiljada eura.

Morsko dobro je zainteresovanim ponudilo zakup dijela Bečićke plaže, istočno od potoka Vještica, površine 4,7 hiljada metara kvadratnih za minimum 39,83 hiljade eura, uz garanciju vrijednu najmanje deset hiljada eura.

Istočni dio Bečičke plaže, ispod hotela Montenegro, ponuđen je za 23,73 hiljade eura godišnje, uz bankarsku garanciju od najmanje deset hiljada eura.

Najniža godišnja cijena zakupa od 300 eura predviđena je za 400 metara kvadratnih izgrađene obale ispod Dječijeg odmarališta Crvenog krsta u Baošićima. Morsko dobro je za zakup dijelom izgrađene obale uz priobalnu saobraćajnicu ispod hotela Park u Bijeloj, predvidjelo minimalnu cijenu godišnjeg zakupa od 800 eura. Bankarske garancije za obje plaže ne smiju biti niže od 500 eura.

Na zakup su ponuđene i plaža ispred hotela Rivijera u Njivicama, izgrađeno kupalište ispod hotela Centar u Igalu, obala i plaža ispred hotela Splendido u Prčnju, plaže ispod hotela Mimoza i Plama u Tivtu, istočni dio plaže Jaz, djelovi Bečićke plaže ispred hotela Ibero Star, Splendid i ispod Naftagasa, kao i dio istočno od Bečićkog potoka.

Zainteresovanim je ponuđen i zakup dijela Bečićke plaže ispod Dječijeg odmarališta Lovćen, istočni dio Petrovačke plaža, središnji i istočni dio plaže Čanj, djelovi Sutomorske plaže ispred hotela Nikšić i Korali, obala i plaža ispred hotela Princess u Baru, obala na lokalitetu Borova šuma u Ulcinju, zapadni dio Velike plaže ispred ulcinjskog hotela Otrant i plaža na Adi ispred Bojanaluxa i Bojane.

Potencijalni zakupci ponude mogu dostavljati do 7. aprila do 12 sati, dok je njihovo otvaranje zakazano 15 minuta kasnije u hotelu Blue Star.

Pravo učešća na pozivu imaju vlasnici ili zakupci hotela visoke kategorije, sa četiri ili pet zvjezdica. Ponude mogu dostavljati i vlasnici, odnosno zakupci hotela niže kategorije ukoliko u blizini ne postoji drugi hotel visoke kategorije.

"Zakupac specijalnih, odnosno dječijih kupališta, mora biti javna ustanova ili preduzeće čija se djelatnost odnosi na kolektivni smještaj djece", navedeno je u pozivu.

Kupališta se daju u zakup bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti. Godišnja zakupnina, uvećana za iznos poreza na dodatu vrijednost (PDV), plaća se u cjelini u trenutku zaključenja ugovora ili u najviše u tri rate, od kojih prva dospijeva u trenutku zaključenja ugovora.

Ugovori se zaključuju za ovu godinu, uz mogućnost produženja na period od dvije, odnosno do kraja 2018. godine. Ponuda, između ostalog, treba da sadrži podatke o ponuđaču i dokaze o njegovoj podobnosti, iznos naknade i bezuslovnu i na prvi poziv naplativu bankarsku garanciju.

Tenderska komisija će, kako je objašnjeno, prikupiti ponude, otvoriti ih, utvrditi rang listu i donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Pravo učešća na tenderu imaju ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju, čija je cijena 50 eura.

Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača su visina ponuđenog iznosa zakupnine i reference, koji će se bodovati sa po 50 bodova.

Izabrani ponuđač dužan je da u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, aktiviraće se njegova garancija, dok će na zaključenje ugovora biti pozvan naredni rangirani.