27-06-2022

Predstavnici NTO CG i Monstata na konferenciji o održivom razvoju turizma u Rimu

Predstavnici Nacionalne turističke organizacije imali su priliku da učestvuju na konferenciji BEST MED NST & DestiMED PLUS – za bolje upravljanje u turizmu: prema otpornijem sektoru uz očuvanje životne sredine zemalja Mediterana koja je održana u Rimu, 21. juna, u okviru projekta BEST MED.


Foto: NTOCG

Organizator konferencije su partneri na projektu BEST MED i DestiMED PLUS, Region Lacio, Intermediteranska komisija i Komisija Islanda Konferencije perifernih pomorskih regija (CPMR). Konferencija je okupila važne instutucije, resorna ministarstva, turističke observatorije i međunarodne organizacije u oblasti održivog turizma.

Fokus konferencije je bio na jednom od glavnih cijeva BEST MED projekta, a to je izgradnja mreže turističkih observatorija MED regiona.

“Tokom tri sesije učesnici konferencije su razmijenili iskustva na polju razvoja održivog turizma, digatilazacije i upravljanju podacima u turizmu. Konferencija je bila prilika da se sagleda dosadašnji rad na polju izgradnje mreže turističkih observatorija MED regiona i mapiraju glavni izazovi daljeg djelovanj”, saopšteno je iz NTOCG.

Na temu Digitalna tranzicija u turizmu kao okvir za unapređenje održivog turizma govorili su predstavnici Centra za napredne studije u turizmu, Regiona Lacio i Intermediteranske komisije Konferencije prerifernih pomorskih regija, dok su o Međunarodnoj i evropskoj politici za održivi turizam prezentacije imali predstavnici Generalnog direktorata za životnu sredinu, kao i Generalnog direktorata za pomorstvo i ribarstvo Evropske komisije, radne grupe Evropskog parlamenta za turizam, Istraživačkog centra Evropske komisije, Svjetske turističke organizacije i NECSTouR-a.

Tokom sesije Operacionalizacija i perspektiva mediteranske mreže turističkih observatorija, pored turističkih observatorija Kalabrije, Hrvatske, Grčke, Slovenije, Portugalije i Španije, predstavnik Uprave za statistiku Monstat je održao prezentaciju trenutnog stanja u oblasti zvanične statistike turizma, kao i buduće planove na unapređenju iste.

“Ovo je, takođe, bila prilika da se sa ključnim djelatnicima iz javnog i privatnog sektora, kao i sa predstavnicima svjetskih i evropskih institucija razmijene iskustva i primjeri dobre prakse kada je u pitanju proizvodnja, identifikacija, analitika i korišćenje indikatora održivog turizma”, ističu iz NTO.

Tokom ovog izlaganja istaknut je značaj izgradnje mediteranske mreže turističkih observatorija kako bi upravljanje podacima postalo homogenije, što bi doprinijelo umrežavanju mediteranskih država u cilju održivog razvoja turizma na Mediteranu, što u globalnim izazovima postaje jedan od važnijih faktora konkurentnosti destinacije.

“Kao neki od benefita ove mreže istaknuti su bolja koordinacija i razmjena strategija upravljanja destinacijom, izgradnja jake zajednice zainteresovanih strana u turizmu na mediteranskom nivou, te olakšano dijeljenje informacija i alata u prikupljanju podataka”, navodi NTO.

NTO CG već dvije godine je partner na projektu BEST MED (Beyond European Suistainable Tourism) koji ima za cilj unapređenje održivog razvoja turizma kroz umrežavanje mediteranskih država. Projekat sprovodi sedam mediteranskih zemalja, a pored Crne Gore, partneri na projektu su Španija, Portugal, Francuska, Grčka, Hrvatska i Slovenija.