31-05-2014

Priprema sezone: planirane i tekuće investicije

U cilju što bolje pripreme ljetnje sezone i prepoznajući potrebu za ovakvim radovima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom iniciralo je sledeće investicije:

Priprema sezone: planirane i tekuće investicije | Radio Televizija Budva

U OPŠTINI HERCEG NOVI:
1. Meljine: sanacija potpornog zida šetališta kod restorana "Levant" na Savini;
2. Bijela: uklanjanje ostataka izlomljenog betona zapadno od bivšeg hotela "Park".

U OPŠTINI KOTOR:
1. Dobrota: postavljanje klupa na platou naspram Franjevačkog samostana, postavljanje zaštitne ograde između Dobrote i Instituta za biologiju mora;
2. Ljuta: sanacija rupe uz ivicu asfalta;
3. Perast: osvjetljenje glavnog pristana;
4. Risan: postavljanje zaštitne metalne ograde na stajalištu "Sopot";
5. Prčanj: sanacija obalni zid na "Tre sorelle"

U OPŠTINI TIVAT:
Donja Lastva: sanacija mandraća.

U OPŠTINI BUDVA:
1. Popravka završnog sloja pristaništa na Slovenskoj plaži;
2. Sanacija zadržavanja vode na početku šetališta kod restorana "Porto";
3. Popravka ograde i rukohvata na mostiću kod Vile Manojlović;
4. Farbanje drvenog mosta na potoku Grđevica i sanacija osvjetljenje;
5. Farbanje grafita na objektima u zoni morskog dobra;
6. Ponovno postavljanje zapreka na šetalištu u Bečićima;
7. Popravka polomljenog zida na Jazu kod objekta "Kunjić".
8.Uklanjanje obrušenog kamenog i zemljanog materijala na plaži ‘’Jaz’’ na kamenitom dijelu obale između kupališta 2A i kupališta 2B, 2C i 2E u zoni lokacije br. 2. JAZ - ŽUTA GREDA;
9. Uklanjanje armirano betonskog platoa, dovoženje zemlje, planiranje i ravnanje na lokaciji br. 7 ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE, /od restorana “Jadran” do restorana “Obala”, ranija lokacija za zabavne igre.

U OPŠTINI BAR:
1. Sutomore: sanacija oštećenja na obalnom zidu između objekata "Malibu" i "Barselona".

U OPŠTINI ULCINJ:
1. Popravka metalne ograde u "Borovoj šumi";
2. Popravka drvenih ograda na Velikoj plaži.

Svi radovi su kompletirani ili su u toku i biće kompletirani vrlo brzo.