02-11-2018

Protest protiv izgradnje hidroelektrana u Bečićima

Na inicijativu pokreta Balkan River Defence i uz učešće brojnih domaćih i međunarodnih organizacija, održaće se građanski protest protiv izgradnje hidroelektrana u Bečićima, 7.novembra u 15:00 sati.

Protest protiv izgradnje hidroelektrana u Bečićima | Radio Televizija Budva

Protest će se održati kod hotela Splendid gdje se tada održava Samit o hidroenergiji Balkana i okuplja zagovornike i investitore u razvoj hidroenergetskih projekata.
Prisutni će tražiti od donosioca odluka da zaustave njihovu dalju devastaciju i ukinu naplatu subvencija preko računa za struju radi izgradnje hidroelektrana.

Hidroelektrane su prema riječima predstavnika pokreta Balkan River Defence širom svijeta prevaziđeni izvori električne energije, i u mnogim razvijenim zemljama se radi na njihovom zatvaranju i rušenju brana. One proizvode zanemarljivu količinu električne energije i nesagledivu štetu: uništavaju već ugrožene biljne i životinjske vrste riječnih i planinskih ekosistema, povećavaju opasnost od poplava i suša, doprinose alarmantnim klimatskim promjenama i utiču na poljoprivredu od koje opstaju mnoge zajednice u riječnim dolinama.

"Davanje koncesija pojedincima i na dug vremenski period, stavljamo vodu, koja čini i 70% naših tijela i bez koje nema uslova za život i opstanak, u privatno vlasništvo. To se protivi sa zakonima prirode i osnovnim ljudskim pravima. Zahvaljujući nedostatku transparentnosti u donošenju odluka nismo svjesni da su stvarni investitori obični građani, jer nam se uništavanje prirode naplaćuje preko računa za struju koja nam se zatim prodaje po vedim cijenama, a osobe koje su predstavljene kao "investitori" u svemu ustvari imaju pouzdan izvor prihoda čija iznos zavisi isključivo od količine padavina", navode iz ovog pokreta.

U protestu učestvuju: predstavnici grupe građana iz Berana koja se bori za rijeku Vinicku, Ekološki pokret „Donja Bukovica“, NVO „Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke Crne Gore“, NVO „Ljubitelji prirode“, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Green Home, NVO Naša akcija, OZON, Bokobran,Porat Budva-Pizana, SOS za Montenegro.

"Ustavno prva ekološka država u svijetu u vrijeme ozbiljne globalne ekološke krize može i treba da bude primjer kulture održive i harmonične koegzistencije svojih biljnih, životinjskih i ljudskih stanovnika i posjetilaca. U tome treba da vidimo vrijednost, aktivno učestvujemo u njenoj materijalizaciji i tako stvaramo i materijal za izvoz", naveli su iz pokreta Balkan River Defence.