23-02-2023

Rade na poboljšanju uslova željezničkog saobraćaja

Ministarstvo kapitalnih investicija od početka mandata u kontinuitetu radi na poboljšanju uslova za planiranje i organizovanje željezničkog saobraćaja, pa je iniciralo dodjelu dodatnih sredstava za ta važan sektor, saopštio je resorni ministar Ervin Ibrahimović.


Ilustracija, Foto: Pixabay

“Svi smo svjesni stanja u oblasti željezničkog saobraćaja, ali od početka mandata u kontinuitetu radimo na poboljšanju uslova za planiranje i organizovanje željezničkog saobraćaja, pa smo nakon intenzivnih razgovora i konsultacija sa privrednim društvima inicirali na Vladi dodjelu dodatnih sredstava za ovaj važan sektor”, naveo je Ibrahimović.

On je na sastanku sa predstavnicima željezničkih preduzeća kazao da je u skladu sa predlogom Ministarstva kapitalnih investicija krajem prošle godine Vlada odobrila dodatna sredstva za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture, u iznosu od 3,9 miliona EUR.

Takođe, na predlog Ministarstva kapitalnih investicija budžet za tekuće održavanje željezničke infrastrukture je znatno povećan u ovoj godini, sa prvobitno predviđenih 6,5 na deset miliona EUR, čime su stvoreni uslovi da ovaj segment željeznice može da vrši tekuće održavanje i da se smanji veći broj laganih vožnji koje produžavaju vrijeme putovanja.

Sastanak sa predsjednicima odbora direktora i izvršnim direktorima četiri kompanije Željeznički prevoz, Željeznička infrastruktura, Održavanje voznih sredstava i Montecargo bio je prilika da se sagleda situacija u svim preduzećima sa akcentom na planovima za ovu godinu.

Sastanku su prisustvovali i novoimenovana državna sekretarka za željeznički saobraćaj Dajana Perković i državni sekretar Admir Šahmanović.

Perković je navela da pored svih izazova sa kojima se suočavaju ove kompanije, zajednički fokus u narednom periodu mora biti rješavanje problema po prioritetima, ali i realnim mogućnostima.

Perković se takođe osvrnula na određene pomake, u smislu povećanja sredstava koje je država opredijelila za ovaj segment i dodala da je ministarstvo podrška preduzećima i da je inteziviranje komunikacije neophodno kako bi se ubrzala dinamika određenih projekata.

Predsjednici odbora direktora i izvršni direktori sva četiri preduzeća prezentovali su tokom razgovora koji su to prioriteti u radu za naredni period, izložili rezultate poslovanja u prošloj godini, osvrnuli se takođe na probleme koji usporavaju procese poslovanja.

“U tom smislu skrenuli su pažnju na odliv stručnog kadra, koji je u najvećem dijelu uzrokovan malim primanjima za nivo obrazovanja i stručnosti koji je potreban”, navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o nastavku modernizacije i rekonstrukcije crnogorskih pruga, Šahmanović je podsjetio sagovornike da Ministarstvo kapitalnih investicija intenzivno sarađuje sa međunarodnim finansijskim institucijama i evropskim partnerima na obezbjeđivanju sredstava za razvoj i realizaciju projekata u tom dijelu.

On je naveo da postoji razlog da budemo optimisti i da ćemo u tom pravcu i dalje preduzimati određene korake.(MINA Business)