13-04-2024

Radio Budva i na 106 MHz

Nakon uspješno otklonjenog kvara na predajniku sa kojeg je emitovan signal Radio Budve, od juče smo ponovo dostupni i na frekvenciji 106 MHz.


Foto: portal RTV Budva

Ovime je značajno poboljšan prijem signala našeg radija na području Petrovca i Buljarice, što značajno doprinosi kvalitetnijem ispunjavanju naše misije kao lokalnog javnog emitera, a to je pravovremeno informisanje javnosti na teritoriji pokrivenosti.