19-02-2020

AEM: Nadamo se da će se uskoro riješiti problem zbog kojeg je prekinut signal

Povodom informacije koji su večeras mediji prenijeli, da je Agencija za elektronske medije dala nalog pružaocima AVM usluga na zahtjev (operatorima) da isključe signal lokalnog javnog emitera „TV Budva, iz AEM obavještavaju javnost da je navedena informacija netačna.

AEM: Nadamo se da će se uskoro riješiti problem zbog kojeg je prekinut signal | Radio Televizija Budva

"Nadamo se da će se uskoro riješiti problem zbog kojeg je prekinut signal i da će se lokalnom javnom emiteru
„TV Budva“ omogućiti dostupnost putem signala operatora u kojima je do sada bila prisutna", naveli su u saopštenju.