11-12-2019

Radionica "Smanjenje rizika od zemljotresa'' održana u Budvi

Priroda ima svoje ćudi i zakonitosti koje sigurno ne možemo ukrotiti ili zaustaviti, ali kao odgovorni ljudi čiji je prvenstveni zadatak zaštita i spašavanje ljudskih života, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine, moramo sve učiniti na sprovođenju preventivnih mjera i aktivnosti u cilju smanjenja rizika od katastrofa s posebnim akcentom na zemljotres“, poručio je načelnik Direkcije za operativne poslove Direktorata za vanredne situacije MUP-a Radomir Šćepanović na radionica na temu „Smanjenje rizika od zemljotresa" koja se juče održala u Budvi.


Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Učesnici su tokom radionice istakli značaj sprovođenja preventivnih mjera za zaštitu i spašavanje od zemljotresa, izrade opštinskih i preduzetnih planova za zaštitu i spašavanje od zemljotresa, izrade procjene rizika od katastrofa, važnosti podizanja svijesti i edukacije građana i djece kada je u pitanju smanjenje rizika od zemljotresa i drugih hazarda, sprovođenja međupredmetnog programa „Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa“, stručnog osposobljavanja i usavršavanja učesnika sistema zaštite i spašavanja i nabavke adekvatne opreme. Posebno je naglašena važnost uspostavljanja Nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje.

Na radionici su učestvovali predstavnici iz opština Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj, zdravstvenih i obrazovnih institucija, turističke organizacije Budva, Elektrodistribucije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i Direktorata za vanredne situacije MUP-a, koji su imali priliku za razmjenu informacija, znanja, iskustava, dobre prakse i naučenih lekcija u oblasti smanjenja rizika od zemljotresa.

Radionica, koju je organizovao Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, realizovana je u okviru projekta „3 WATCH OUT – Trilateralni model civilne zaštite: Putevi, instrumenti i izazovi za našu bezbjednost“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija – Italija, saopšteno je iz MUP-a.