11-05-2019

Reagovanje UO JP Morsko dobro povodom medijskih natpisa

Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore najoštrije osuđuje netačne i tendenciozne medijske natpise, kao i upućivanje dopisa neprimjerenih sadržaja koji očigledno imaju za cilj vršenje pritiska na donosioce odluke u vezi davanja u zakup plaže Ploče.

Povodom medijskih natpisa koji su objavljeni nekoliko dana prije održavanja sjednice Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kao i na dan održavanja same sjednice, a vezano za davanje u zakup plaže Ploče, Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore se obratio saopštenjem koje prenosimo u cjelosti.

"Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore najoštrije osuđuje netačne i tendenciozne medijske natpise, kao i upućivanje dopisa neprimjerenih sadržaja koji očigledno imaju za cilj vršenje pritiska na donosioce odluke u vezi davanja u zakup plaže Ploče.

Upravni odbor posebno osuđuje pisanje medija koji na ovaj način unaprijed insinuiraju nečiju krivičnu odgovornost i komentarišu stavove članova Upravnog odbora po tački dnevnog reda za koju Odluka još nije usvojena.

Članovi Upravnog odbora Javnog preduzeća su samostalni u odlučivanju po tačkama dnevnog reda koje se nađu na sjednicama.

Upravni odbor će u ovom pravno kompleksnom predmetu donijeti odluku savjesno i u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom, kada se za to steknu uslovi, uvažavajući da je sudski postupak u toku.

Saglasno Statutu Javnog preduzeća i Poslovniku o radu Upravnog odbora, zainteresovana lica imaju mogućnost prisustva sjednici Upravnog odbora, a što je u konkretnom predmetu jedna od zainteresovanih stranaka ostvarila na 2. Sjednici Upravnog odbora održanoj 16. aprila 2019. godine, na osnovu ličnog zahtjeva.

S tim u vezi, Upravni odbor cijeni da je gore navedeno jedini način da se iznesu svi pravno valjani argumenti koji se mogu sagledati kao relevantni u postupku odlučivanja – nikako putem medijskog ili bilo kojih drugih vidova pritisaka", navodi se u saopštenju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore