06-08-2019

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. jula do 04. avgusta pokazali su da je na 85% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 15% kupališta bio K2 klase.

Rezultati analize kvaliteta morske vode | Radio Televizija Budva

U Budvi je, od ukupno 26 kuplišta, kvalitet K1 bio na 23 lokacije dok je na preostale 3 bio kvalitet klase K2.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 15 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila klase K2.

Kvalitet morske vode K1 bio je na 11 kupališta u Baru, dok je na 2 kupališta kvalitet bio klase K2.

Kada je u pitanju kvalitet vode u Tivtu, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 7 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2.

U opštini Kotor od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen na 12 kupališta, a na 3 kupališta voda je bila kvalitet K2.

Analize kvaliteta morske vode na obali Herceg Novog pokazale su kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na 4 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.