12-06-2019

Voda na kupalištima odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 4. do 5. juna, pokazali su da je na 95% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 5% kupališta bio K2 klase, saopšteno je iz Morskog dobra.

Voda na kupalištima odličnog kvaliteta | Radio Televizija Budva

Na području opštine Budva analiza je rađena na 26 lokacija, od kojih je na jednoj zabilježen kvalitet K2, dok je na ostalim lokacijama bila K1 klase.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1. U Baru kvalitet morske vode je na 12 kupališta bio K1 klase dok je na 1 kupalištu voda bila kvaliteta K2. Kvalitet morske vode K1 bio je na 8 kupališta u Tivtu, dok je na jednom kupalištu taj kvalitet bio klase K2. U Kotoru je bila slična situacija, te je od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na 1 bio kvalitet klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.