25-09-2023

Regionalni vodovod: Kroz izvještaj sturčnog tima Uprave za vode umanjuje se vrijednost napora koje ulažemo u zaštitu izvorišta „Bolje Sestre“

Da li ćemo nakon neargumenrovanog i tendecioznog odbijanja komisije koju je formirala Uprava za vode da da saglasnost o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ ponovo biti u raljama nelegalnih eksploatatora šljunka i pijeska, vrijeme će brzo pokazati, saopšteno je iz Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje.


Foto: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Oni su kazali da je Odbor direktora tog preduzeća jednoglasno donio odluku da se prihvataju odgovori ekspertskog tima kompanije GEOPROJEKT DOO na Izvještaj stručnog tima o Glavnom projektu o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre” Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, koji je dobijen od Uprave za vode.

"Vjerujemo da je svima jasno koliko je pitanje utvrđivanja zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ za naše Društvo važno, budući da ono predstavlja jedan od osnovnih preduslova za pribavljanje vodne dozvole i za obavljanje naše osnovne djelatnosti – obezbijeđivanja urednog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja. Naglašavamo da smo neprijatno iznenađeni stavom Uprave za vode i stručnog tima koji je predmetni izvještaj sačinio, a kojim se gotovo u potpunosti osporavaju opsežna istraživanja na kojima je dostavljeni Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre” utemeljen", navode u saopštenju.

Smatraju da je posebno diskutabilan dio izvještaja u kojem stoji sljedeće: „Na osnovu priloženih podataka o kvalitetu voda rijeka Morače i Cijevne i izvora Bolje Sestre, može se sa sigurnošću konstatovati da ne postoji veza između njih“.

"Dakle, ovim se u potpunosti negira povezanost između drastičnog sniženja kota korita rijeke Morače koje je, zapravo, dovelo do smanjenja vodostaja, koji je, opet, praćen drastičnim padom izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“. Na ovaj način, kroz ovakav izvještaj i tvrdnje stručnog tima Uprave za vode, umanjuje se vrijednost svih napora koje DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ ulaže u zaštitu izvorišta „Bolje Sestre“ odnosno, u valjano služenje javnom interesu, prije svega, građanima kojima je dužno obezbijediti uredno vodosnabdijevanje, a zatim, i održivom razvoju turizma na Crnogorskom primorju", kazali su iz Regionalnog vodovoda.

Oni su takođe naveli da je komisija koju formirala Uprava za vode odbila da prihvati „Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre” Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje koji je urađen u okviru naučne studije ,,Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta ,,Bolje Sestre“.

"Studiju je uradio konzorcijum: Geoprojekt d.o.o., Aquaterra ZT GesmbH i Gea Protekta PR a koja je finasirana iz IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE programa. Za izradu Studije, odnosno Glavnog projekta su angažovani najeminentniji stručnjaci iz zemlje i inostranstva od kojih je jedan broj učestvovao u stručnom izboru „Boljih Sestara“ za izvorište koje će snabdijevati vodom Crnogorsko primorje, kao i u prethodnom određivanju zona sanitarne zaštite ovog izvorišta. Iznenađenje za nedobijanje Rješenja je tim veće jer je Glavni projekat revidovan od strane renomirane kompanije „Energoprojekt-Hidroinženjering“. Sa ovim dokumentima je Uprava za vode u cjelosti bila upoznata jer je ista dopisom broj 22-5342/3 od 19.01.2023. godine tražila da se oni prilagode propisima Crne Gore u postupku objezbeđivanja potvrda o ZSZ izvorišta za javno snabdijevanje vodom, što je i urađeno. Na ovaj način izvorište „Bolje Sestre“ je jedino izvorište koje određivanje zona sanitarne zaštite zasniva na rezultatima temeljnih dvogodišnjih naučnih istraživanja uz najstrožije poštovanje svih procedura", dodaju u saopštenju.


Foto: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

U Regionalnom vodovodu ocjenjuju da je, kako kažu, u skladu sa uobičajenom praksom, umjesto da prihvati navedeni Glavni projekt ili angažuje jedno ili dva lica za njegovu ocjenu Uprava za vode formirala je ništa manje nego petočlanu komisiju za ocjenu Glavnog projekta.

"Naizgled „dobra“ namjera već od formiranja komisije pretvorila se u suprotnost i dovela u pitanje smisao njenog formiranja. Naime, da li slučajno ili ne, komisija je formirana od jednog broja lica koji se intezivno bore za nastavak nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska koja donosi milionsku dobit njenim izvršiocima. Samim tim, Uprava za vode je formirala komisiju čiji su članovi u konfliktu interesa. Pojedini članovi komisije gotovo svakodnevno preko sredstava informisanja negiraju uticaj nelegalne eksloatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače na izdašnost izvorišta „Bolje Sestre“. Komisija je nakon datih formalnih, neargumentovanih i paušalnih primjedbi i sugestija donijela „presudu“ da ne treba usvojiti Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre”. U cilju ostvarenja sebi zacrtanog zadatka, komisija osporava sprovedena i traži nova istraživanja, za koje je neophodan duži vremenski period. Pri tome se ne navodi ko će sprovoditi i finansirati navedena istraživanja. Vjerovatno smatraju da članovi komisije treba da sprovode istarživanja dok Regionalni vodovod finansira nešto što treba da ga „uništi“ ", mišljenja su u Regionalnom vodovodu.

Prema njihovim riječima, negiranje rezultata stručnih istraživanja i odbijanje da se donese Rješenje o zonama sanitarne zaštite imaće negativne posledice po dalji razvoj i rad Regionalnog vodovoda.

"Ovaj čin predstavlja negiranje politike i svih do sada postignutih rezultata Vlade Crne Gore, nadležnih organa i institucija, Regionalnog vodovoda i brojnih nevladinih organizacija na planu zaustavljanja ekocida koji je zadesio korito rijeke Morače i izvorište „Bolje Sestre“ i njihovog nastojanja da se saniraju posledice tog ekocida kao i obezbijedi uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, bez kojeg nema razvoja turizma u Crnoj Gori. Još više zabrinjava odbijanje da se donese Rješenje o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ jer vodna dozvola ističe 25. decembra 2023. godine. Regionalni vodovod je u zakonskoj obavezi da najmanje dva mjeseca prije isteka prethodne dozvole (25. oktobar) podnese zahtjev za njeno izdavanje i uz zahtjev priloži Rješenje o zonama sanitarne zaštite."

Iz Regionalnog vodovoda u saopštenju napominju da je na duže vrijeme blokirano izdavanje Rješenja o sanitarnim zonama zaštite, te upozoravaju da će 26. decembra morati da zaustave distribuciju vode Crnogorskom primorju, jer, kako pojašnjavaju, u suprotnom mogu odgovarati za nelegalnu distribuciju vode.

"Autorski - ekspertski tim Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre” sve navode komisije kategorički je odbacio i na stručan način demantovao, odnosno razobličio je sve teze koje zastupa komisija. Zbog obimnosti datih odgovora obrađivača Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre“, mogu se pogledati na sajtu našeg Društva. Imajući u vidu dosadašnju veoma dobru saradnju naše Društvo očekuje od Uprave za vode da uvaži stavove Odbora direktora i dostavljene im odgovore obrađivača Glavnog projekta o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre”, te da prihvati Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre” u datom obliku i donese Rješenje o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ u najkraćem roku. Iskreno se nadamo da je interes Crne Gore značajniji od profita pojedinaca i građevinske mafije", zaključuje se u saopštenju.