28-05-2015

Roming jeftiniji od 30. juna

Međudržavni Sporazum o snižavanju cijena rominga između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije stupa na snagu 30. juna, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.

Roming jeftiniji od 30. juna | Radio Televizija Budva

"Sporazum bi trebalo da stupi na snagu 30. juna ove godine. Dakle, imamo ne ukidanje rominga, već snižavanje cijena rominga, i postepeno izjednačavanje sa cijenama roming usluga u zemljama EU, u skladu sa direktivom EU", rekao je Ljajić za Tanjug.

Ono što predstoji su razgovori sa operaterima mobilne telefonije o načinu kako će se sniziti cijene, jer moramo da se, kako je rekao, uskladimo sa direktivom EU o cijenama roming usluga, "s obzirom da su naše cijene i kad govorimo o Internetu, slanju SMS poruka i razgovorima - nekoliko puta veće nego u zemljama EU".

"Dakle, predstoje tehnički pregovori oko detalja vezanih za sprovođenje ovog sporazuma i, drugo, moramo da definišemo dinamiku snižavanja cijena roming usluga, s obzirom da mobilni operatori predlažu da prve godine to sniženje bude manje, jer su već napravili finansijske planove za ovu godinu, a da narednih godina to sniženje cijena bude srazmjerno tome i veće", objasnio je Ljajić i napomenuo da su predlozi regulatora u svim zemljama nešto drugačiji.

"Mi smo svakodnevno u kontaktu i ovde u Srbiji, a naše kolege u drugim zemljama takođe razgovaraju o traženju rješenja za ovu situaciju. U svakom slučaju, cijene roming usluga će biti niže od 30. juna ove godine u ove četiri zemlje", rekao je Ljajić.