02-03-2018

Šansa za mlade kroz Erasmus plus program

Nakon potpisivanja prvog ugovora za projekat FY4ICT Opština Budva je potpisala još jedan ugovor za projekat eMEETS u okviru Erazmus plus programa koji finansira Evropska komisija.

Šansa za mlade kroz Erasmus plus program | Radio Televizija Budva

Projekat eMEETS (Enhancing Montenegrin & Serbian Entrepreneurship in Tourism), koji će trajati naredne dvije godine, ima za cilj da edukuje i motiviše mlade ljude iz Crne Gore i Srbije da pokrenu svoje karijere podsticanjem preduzetništva u oblasti turizma.

Polazna osnova za pokretanje ovog projekta je EU Strategija za mlade u kojoj se obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo identifikuju kao ključne mjere pri stvaranju boljih mogućnosti za mlade tako da predstavljaju pokretačku snagu budućeg rasta i odgovaraju zahtjevima tržišta rada. Istovremeno, turizam je najvažnija privredna grana u Crnoj Gori i ima najveći razvojni prioritet. Svjetski savjet za turizam i putovanja (WTTC) predviđa da će u Crnoj Gori do 2025. godine od ukupnog broja radnih mjesta, 26,9% biti u turizmu. Opština Budva predstavlja najjači stub crnogorske ekonomije gdje je turizam najveća industrija, čineći skoro polovinu ukupnog turističkog prometa. Prema istraživanjima o učešću mladih u zapošljavanju u Crnoj Gori, 60% mladih bi voljelo da radi za sebe, ali se ne usuđuju da započnu svoj posao jer smatraju da je to previše rizično (78%). Više od polovine mladih smatra da ne posjeduju vještine, znanja i druge potrebne karakteristike za pokretanje sopstvenog biznisa, navodi iz Opštine.

Stoga je važno uključiti i motivisati mlade da započnu svoje karijere u oblasti turizma, podstičući preduzetnički način razmišljanja kroz jačanje njihovih kapaciteta približavajući ih nivou EU.

Kako se ističe u saopštenju, Opština Budva će tokom trajanja eMEETS projekta delegirati po 10 učesnika koji će imati priliku da otputuju u zemlje partnera na ovom projektu (Španija, Njemačka, Srbija) gdje će učestvovati u brojnim radionicama, školama i aktivnostima kao što su debate, simulacije i slično. Projekat se zasniva na neformalnom učenju, kao i na učenju putem razmene iskustva iz najboljih praksi zemalja Evropske unije. Sve predviđene aktivnosti sadrže inovativne oblike učenja.

Ućesnici će imati priliku da rade na zajedničkim projektima sa svojim vršnjacima iz Evropske unije, da saznaju o novim događajima i inovacijama u oblasti turizma, kao i da otkrivaju različite kulture i uče se timskom radu u multikulturalnom okruženju. Na taj način, osim sticanja internacionalnih znanja i vještina, učesnici će imati priliku da se razvijaju putem stvaranja sopstvenih liderskih i preduzetničkih sposobnosti.

Posebnu korist za učesnike projekta predstavljaće i širenje mreže kontakata i prijateljstava sa vršnjacima iz Evropske unije i regiona.

Projekat je, takođe, i od šireg društvenog značaja koji se ogleda u podsticanju stvaranja motivisane i obrazovane omladine koja doprinosi ostvarivanju bržeg ekonomskog prosperiteta putem šireg angažovanja mladih, naročito u sektoru turizma, zaključuje se u saopštenju.

Na ovom projektu partneri Opštine Budva su:
Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Berane
Institut modernih tehnologija u Crnoj Gori, Podgorica
Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Srbija
Gea College – Fakultet za preduzetništvo, Ljubljana, Slovenija
Inovacioni centar - Steinbeis Innovation gGmbH, Štutgart, Njemačka
NVO - Gems,Education en Andalucia – GEA, Malaga, Španija