08-12-2023

Saopštenje NVO Grupa građana BU2

Predsjednica NVO Grupa gradjana BU2 Milica Mitrović prisustvovala je konferenciji Policija u zaštiti ljudskih prava i sloboda građana/ki koju je organizovala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori i Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM.Konferenciju su otvorili Ambasador Savezne Republike Njemačke Peter Felten i direktorica CEDEM-a Milena Bešić.

U panel diskusiji, koju je moderirala Duška Pejović, su učestvovali: Tamara Pavićević, glavna policijska inspektorka u Upravi policije Crne Gore, Mirjana Radović, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, prof. dr Dražen Cerović, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije i Ivana Đođić, Građanska alijansa, članica Etičkog odbora u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Cilj projekta je doprinos borbi protiv kršenja ljudskih prava kroz unapređenje kapaciteta policije (uključujući učenike/ce Policijske akademije), kontrolnih mehanizama prilikom obavljanja policijskih aktivnosti, kao i znanja građana/ki o njihovim pravima i načinu prijavljivanja njihovog kršenja od strane policije - zaključuje se u saopštenju NVO "Grupa građana BU2"