03-12-2020

Savez slijepih: Pandemija dodatno otežala i usporila život OSI

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Savez slijepih Crne Gore želi da podsjeti cjelokupnu javnost i donosioce odluka na prava, potrebe, mogućnosti i potencijale osoba s invaliditetom, ali i na činjenicu da naše društvo obiluje velikim problemima, preprekama i poteškoćama sa kojima se često suočavaju OSI, poručili su iz Saveza slijepih Crne Gore.


Ilustracija, Foto: Pixabay

"Fizičke, legislativne, institucionalne i ostale barijere i problemi, na našu veliku žalost, opstaju i traju već duži vremenski period i s njima se „hvatamo u koštac“ kako mi, kao organizacija koja štiti prava osoba oštećenog vida, tako i same OSI", kazali su u saopštenju.

Kako su naveli, 2020. godina i život u vrijeme pandemije „COVID 19“, dodatno je otežala i usporila život OSI. Dodali su da je upravo pandemija mnoge od njihovih potreba, problema i stremljenja bacila u zasjenak i drugi plan.

U Savezu slijepih smatraju da je za dostizanje inkluzivnog i bezbarijernog društva za sve OSI, veoma bitno opredijeliti se za adekvatan model pristupa invaliditetu.

"Iz već pomenutih barijera, poteškoća i nesavršenosti, koje posjeduje naše društvo, dolazi se do zaključka da je pri kreiranju javnih politika, propisa i procedura, ali i pri njihovom implementiranju, neophodno primjenjivati pristup pitanju invaliditeta zasnovan na ljudskim pravima, a ne kao što je to, na žalost, još uvijek dominantno, pristup zasnovan na tzv. medicinskom, funkcionalnom, sažaljivom, odnosno milosrdnom modelu u odnosu na ovu populaciju naših građana i građanki", istakli su.

Prema njihovim riječima, osim adekvatnog principa, odnosno modela pristupa invaliditetu, jednako je važno nastaviti sa kontinuiranim radom koji probija bedeme društvenih stega i prepreka.

"Boriti se za punu primjenu garantovanih prava, inicirati nova prava koja prate razvoj životnih okolnosti, razvijati mogućnosti i potencijale od najranijeg djetinjstva i ne dopustiti da osobe s invaliditetom budu izvan društvenih zbivanja", poručili su iz Saveza.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom je, kako su poručili, još jedna prilika, da pozovu sve osobe s invaliditetom, njihove porodice i prijatelje, predstavnike i predstavnice svih relevantnih institucija i donosioce odluka, da se združenim snagama da pun doprinos u građenju pravednijeg, pristupačnijeg i boljeg društva za sve.

"Uvjereni smo da će inkluzivnije, pristupačnije i ravnopravnije društvo dovesti do boljih životnih uslova za sve osobe oštećenog vida i druge osobe s invaliditetom u našoj domovini, Crnoj Gori", zaključuje se u saopštenju.