29-01-2018

Sjutra konsultativna saslušanja

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obaviće sjutra konsultativna saslušanja kandidata za izbor četiri člana Tužilačkog savjeta koji su ugledni pravnici.

Sjutra konsultativna saslušanja | Radio Televizija Budva

Na Javni poziv prijavilo se 16 kandidata.

Kandidati su Mirjana Bakoč, Gorica Vujisić, Vukomen Golubović, Jelka Drašković Vojvodić, Milan Marković, Slavica Mirković, Jakup Murati, Rade Perišić.

Za člana Tužilaćkog sacjeta prijavili su Jovan Poleksić, Velimir Rakočević, Miroslav Samardžić, Saša Samardžić, Aneta Spaić, Ana Stanković Mugoša, Gavrilo Čabarkapa i Zora Čizmović.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu krajem novembra nije izabrao kandidate za članove Tužilačkog savjeta, pa je raspisan novi Javni poziv.

Tada su se za ove funkcije bili prijavili Zora Čizmović, Bobo Vukčević, Gavrilo Čabarkapa, Vladimir Gilić, Slavica Mirković i Aneta Spaić.

Mandat člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika je četiri godine.