30-05-2014

Skuplji parking

Usvajanjem predloga novog cjenovnika Parking servisa na skupštinskom zasijedanju, stanovnici Budve plaćaju skuplji parking po započetom satu.

Skuplji parking | Radio Televizija Budva

Cijena započetog parking sata na parkiralištima kod nekadašnjeg JAT-a i Zeta filma od 01. oktobra do 30. aprila iznosiće u dnevnom terminu 80 centi, a u terminu od 22 do šest sati 1,20 eura.

Turistička propusnica na ovim parkiralištima iznosiće 10 eura na dnevnom nivou tokom zime, odnosno 15 u ljetnjem periodu. Do 30. septembra započeti sat iznosi 1,50 eura, dok je noću započeti sat 2 eura.

Na parkiralištu kod nekadašnjeg "Exponata" cijena započetog parking sata u zimskom periodu je 60 centi tokom dana, odnosno euro noću, dok u ljetnjem periodu cijena započetog sata tokom dana iznosi euro, a noću euro i po.

Turisti će tokom ljeta propusnicu na dnevom nivou plaćati 12, odnosno osam eura u zimskom periodu. Stanari mjesečno plaćaju 10 i u ljetnjem i u zimskom periodu, a stanovnici Budve 30 eura u zimskom, odnosno 40 eura u ljetnjem periodu.

Dnevna cijena započetog sata parkiranja na parkiralištu kod Opštine u zimskom periodu je 30 centi dnevno, odnosno 50 centi noću, a tokom ljetnjih mjeseci 50 centi dnevno, odnosno 80 centi noću. Turistička propusnica u zimskom periodu biće pet, a u ljetnjem osam eura na dnevnom nivou, dok stanovnici Budve plaćaju 30 eura mjesečno u zimskom, a 40 eura mjesečno u ljetnjem periodu.

Cijene na posebnim parkiralištima će iznositi od 50 centi do 80 centi dnevno ili od 80 centi do euro u noćnim satima u zimskom periodu. U ljetnjem periodu na posebnom parkiralištima započeti sat parkiranja iznosiće 80 centi do euro tokom dana, odnosno do euro do 1,50 eura u noćnim satima.

Turistička propusnica na ovim parkiralištima će na dnevnom niovu iznositi od osam do 10 eura u zimskom ili od 10 do 15 eura u ljetnjem periodu. Gost hotela će i u ljetnjem i u zimskom peirodu plaćati pet eura dnevno. Autobusi će po započetom satu u zimskom periodu plaćati tri eura, a u ljetnjem pet eura. Stanari će mjesečno plaćati 10 eura tokom cijele godine, a stanovnici Budve 30 eura zimi i 40 eura ljeti.

Na opštim parkitalištima u prvoj zoni, cijena započetog sata parkiranja tokom zime iznosiće 50 centi i euro tokom ljetnjih mjeseci. Dnevna cijena parkiranja u TQ Plaza je 60 centi, odnosno euro u noćnim satima i ta cijena važi za zimski period, dok će tokom ljeta ona iznositi euro tokom dana, odnosno 1,50 eura noću. Stanari TQ plaze mjesečno će plaćati 75 eura, a stanovnici Budve 120 eura.

Stanovnici Starog grada na godišnjem nivou za vrijeme od 00 do 24 plaćaju 50 eura, a oni koji imaju propusnice za nabavku koja važi od 05 do 11 sati plaćaće 150 eura na godišnjem nivou.

Za izradu nove propusnice usljed oštećenja ili gubitka plaća se 20 eura, oštećenje letve rampe broj četiri iznosi 100 eura, isto oštećenje na rampi broj šest je 150 eura. Oštećenje kutije rampe ili štampača je 200 eura, a oštećenje golića ili stubića 100 eura.