25-05-2024

Sprovođenjem reforme upisa radnog staža uštedjela bi i država i privreda

Privredna komora (PKCG) organizovala je studijsku posjetu institutcijama u regionu, u cilju upoznavanja sa reformom upisa radnog staža koja je sprovedena u Srbiji.


Foto: PKCG

PKCG je, nakon konsultacija sa privrednicima i državnim organima, organizovala posjetu za predstavnike Poreske uprave (PU), Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Tokom posjete predstavnici crnogorskih institucija imali su priliku da razgovaraju i razmijene iskustva sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za javne politike Srbije, Fonda za penzijsko i invalidsko osigiranje Srbije, Poreske uprave Srbije, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Srbije”, navodi se u saopštenju.

Sama procedura upisa radnog staža pred Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije je još od 2012. godine identifikovana kao bespotrebno komplikovana i nesrazmjerno opterećujuća za privredne subjekte.

“Procedura je podrazumevala predaju M4 obrasca (Obrazac za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja), uz lično podnošenje poreskih prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao i obračune zarada i izvode o izvršenim isplatama doprinosa, za godinu za koju se vrši upis radnog staža”, rekli su iz PKCG.

Imajući u vidu da su poslodavci u obavezi da Poreskoj upravi dostave obrasce o realizovanim isplatama za svaku isplatu, postupak je u tom smislu bio ocijenjen kao nepotreban, jer se dupliraju obaveze podnosioca zahtjeva za upis staža, pri čemu državni organi već posjeduju potrebne podatke.

“Nakon što je godinama problem dostavljanja obrasca ocijenjivan od privrede kao izuzetno administrativno opreterećujući, u 2019. godini je izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ukinuta obaveza poslodavaca da dostavljaju M4 obrazace pri upisu radnog staža, te je definisano da PIO po službenoj dužnosti i na osnovu službenih evidencija sačinjava prijave podataka za utvrđivanje radnog staža, zarade, i prijave po drugim odnosima”, navodi se u saopštenju.

Sprovođenjem reforme je procijenjeno da je u 2019. godini privreda Srbije uštedjela 3,47 milijardi RSD, odnosno 29,38 miliona EUR po osnovu smanjenja administrativnog opterećenja.

Predstavnici crnogorskih institucija imali su priliku da se detaljno informišu o načinu uspostavljanja i funkcionisanja ovog sistema u Srbiji.

Studijska posjeta je organizovana uz podršku GIZ-a i ostalih partnera, kroz projekat Uspostavljanje platforme za povoljno poslovno okruženje u regionu Zapadnog Balkana, a jedna od aktivnosti bila je i identifikovanje najboljih reformskih mjera/politika spovedenih u zemljama regiona.

CORE partnerstvo predstavlja platformu za dijalog i razmjenu najboljih reformskih rješenja za održivi razvoj regiona. Partnerstvo okuplja više od 20 institucionalnih partnera sa teritorije Zapadnog Balkana i Hrvatske. Podršku za svoj rad ima od Njemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ- u okviru Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga.(MINA Business)