05-08-2020

Stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o PDV-u

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) objavljene su u utorak u Službenom listu, kada su i stupile na snagu, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o PDV-u | Radio Televizija Budva

Foto: Ilustracija
“Izmjenama Zakona donijet je niz novina u vezi sa sistemom poreza na dodatu vrijednost, od kojih neke predstavljaju dio Vladinih mjera za podršku privredi tokom trajanja pandemije zarazne bolesti Covid-19”, navodi se u saopštenju PU.

Izmjenama Zakona propisana je primjena snižene stope PDV-a od sedam odsto kod usluga smještaja u turističkim apartmanima, pored ranije propisanih ostalih vrsta turističkog smještaja - hotela, motela, turističkih naselja, pansiona, kampova i vila.

“Snižena stopa PDV-a će se primjenjivati kod usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga. Ta mjera se kod svih vrsta ugostiteljskih objekata registrovanih shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu primjenjuje od 4. avgusta do 31. avgusta naredne godine”, rekli su iz PU.

Takođe, izmjenama Zakona propisano je da će se PDV plaćati po stopi od nula odsto na isporuke proizvoda, odnosno usluga na osnovu zaključenog ugovora o donaciji sa državnim organima i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave i drugim javno pravnim tijelima, kao i na isporuke donacija u vidu medicinskih sredstava i zaštitne opreme državnim organima i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave i drugim javno pravnim tijelima, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemija zaraznih bolesti.

Osim izmjene stopa oporezivanja, izmjenama Zakona uvedena je i obaveza dostavljanja mjesečne prijave za PDV isključivo elektronskim putem, i to tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona.

“Jedna od novina koju donosi Zakon odnosi se na normiranje elektronskog računa kao dokaza o izvršenom prometu proizvoda, odnosno usluga”, zaključuje se u saopštenju.