14-11-2021

Svaki deveti odrasli građanin Crne Gore ima dijabetes

Svaki deveti odrasli građanin Crne Gore ima dijabetes, a svakom trećem oboljelom ta bolest nije dijagnostikovana, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) povodom 14. novembra, Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Rukovodilac Registra šećerne bolesti, Dragan Likić, kazao je da dijagnostikovan dijabetes ima preko 29,7 hiljada odraslih osoba u Crnoj Gori.

Kako je naveo, nacionalna prevalenca dijabetesa iznosi oko 11 odsto, a udio nedijagnostikovanog dijabetesa u prevalenci dijabetesa čini preko 20 hiljada odraslih osoba.

„Drugačije rečeno, dijabetes ima svaki deveti odrasli građanin Crne Gore, a svakom trećem oboljelom dijabetes nije dijagnostikovan“, istakao je Likić.

On je upozorio da je radno sposobno stanovništvo u velikom riziku od obolijevanja i razvoja komplikacija dijabetesa u Crnoj Gori.

„Godišnje, među otkrivenim osobama oboljelima od dijabetesa, mlađi od 65 godina čine 60 odsto. Komplikacije ima devet odsto dijagnostikovanih, a polovina oboljelih koji imaju komplikacije mlađa je od 65 godina“, naveo je Likić.

Prema njegovim riječima, usvojene životne navike koje vode ka fizičkoj neaktivnost i porastu tjelesne mase sa pojavom porasta abdominalne gojaznosti, direktno doprinose razvoju dijabetesa tipa 2.

Likić jekazao da među odraslim stanovnicima Crne Gore oboljelim od dijabetesa zastupljenost dijabetesa tipa 2 iznosi oko 95 odsto.

Takođe se, kako je naveo, evidentira visoka zastupljenost fizički neaktivnih pacijenata – 40 odsto, kao i pacijenata sa povišenom tjelesnom masom – 80 odsto i onih koji su razvili rizičnu abdominalnu gojaznost – 70 odsto.

Svake godine se, prema riječima Likića, između 30 i 40 osoba mlađih od 20 godina razboli od dijabetesa u Crnoj Gori.

On je kazao da se kod starijih od 15 godina bilježi obolijevanje od dijabetesa tipa 1, tipa 2 i gestacijskog dijabetesa, dok djeca do 14 godina skoro isključivo obolijevaju od dijabetesa tipa 1.

Likić je dodao da godišnje između 20 i 30 djece ispolji dijabetes tipa 1.

On je kazao da je gestacijski dijabetes poseban tip šećerne bolesti koji se može pojaviti u drugom ili trećem trimestru trudnoće, i da se godišnje u Registar prijavi između 20 i 40 trudnica sa ovim tipom dijabetesa.

Likić je upozorio da je Crna Gora zemlja sa visokom zastupljenošću oboljelih od dijabetesa sa nacionalnom prevalencom oko 11 odsto i daljom tendencijom porasta broja novooboljelih.

Kako je naveo, životni stil sa lošim navikama u ishrani i sa odsustvom odgovarajuće i dovoljne fizičke aktivnosti, uz porodično nasljeđe i sve starije stanovništvo, predstavljaju glavni generator porasta oboljelih od dijabetesa tipa 2.

S druge strane, istakao je Likić, prihvatanjem i sprovođenjem široke društvene edukacije o značaju životnih navika za očuvanje zdravlja, značajno bi se smanjio broj oboljelih od šećerne bolesti - do 50 odsto.

„Pad broja oboljelih bi u doglednom vremenu imao i značajan finansijski efekat na smanjenje troškova zdravstvene zaštite“, kazao je Likić.

On je rekao da je do pandemije novog koronavirusa preko jedne petine umrlih tokom kalendarske godine imalo dijabetes tokom života.

Prema riječima Likića, Evropa je region u svijetu sa najvećim brojem oboljele djece od dijabetesa tip 1, i u tom širem kontekstu treba sagledavati broj oboljele djece od dijabetesa u Crnoj Gori.

„Stoga, pred nama je vrijeme u kome neizostavno treba, na bazi širokog društvenog konsenzusa, donijeti održiv plan smanjenja obolijevanja od dijabetesa u Crnoj Gori“, zaključio je Likić.


(MINA News)