11-04-2020

Sveti Stefan: Organizovana akcija čišćenja objekta "Golubinj"

MZ Sveti Stefan je, u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja Opštine Budva i Komunalnim preduzećem, organizovala akciju čišćenja, pranja i dezinfekcije objekta "Golubinj" u samom centru naselja.


Foto: Lazar Šoljaga

Objekat je već godinama unazad napušten i ruiniran.


Foto: Lazar Šoljaga


Foto: Lazar Šoljaga


Foto: Lazar Šoljaga