13-04-2020

SZO traga za lijekom protiv koronavirusa, uključeno 76 zemalja

Svjetska zdravstvena organizacija je zajedno sa partnerima, pokrenula je tzv. studiju Solidarnosti. Riječ je o međunarodnoj kliničkoj studiji koja je pokrenuta kako bi se ubrzao proces generisanja dokaza i pronalaženja efikasnog lijeka za COVID-19, kazala je za "CdM" šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović.


Foto: Privatna arhiva

Predmet ispitivanja u studiji Solidarnosti biće četiri lijeka: antiviralni lijek koji je testiran za liječenje ebole, HIV-a, malarije i multiple skleroze.

Brajović tvrdi da je ideja da se uporede četiri lijeka u smislu njihove efikasnosti u liječenju oboljelih od COVID19.

"Upućen je poziv svim zemljama širom svijeta da uključe svoje pacijente, životne dobi preko 18 godina i da se utvrdi da li i koji od četiri testirana lijeka usporava napredovanje oboljenja ili unapređuje prospekte za oporavak. Do sada se u ovu mega, multicentričnu studiju uključilo 76 zemalja širom svijeta, uključujući Albaniju, Sjevernu Makedoniju, ali i Norvešku, Italiju, Španiju i druge. Sa svakim novim pacijentom – učesnikom Studije, korak smo bliže rješenju i dokazima koji od testiranih lijekova je efikasan za liječenje COVID-19", napominje ona.

Treba podsjetiti, kako dodaje, da su procedure i pravila za razvijanje novih lijekova vrlo rigorozne i dugotrajne. Traju čak i nekoliko godina.

"Očekujemo da će se ovaj proces za potrebe pronalaženja efikasnog lijeka protiv COVID-19 skratiti, u vremenskom smislu, za 80 odsto", napominje Brajović.

Brajović objašnjava da SZO tijesno sarađuje sa međunarodnim istraživačima kako bi se produkovali dokazi o tome koji lijekovi su najefikasniji za liječenje COVID-19.

Napominje da eradikacija COVID19 (svođenje infekcije na 0) nije moguća, ni srednjoročno posmatrano. Rizik vraćanja infekcije i oboljenja pratiće nas još neko vrijeme. Ukoliko želimo da situaciju stavimo pod kontrolu, neophodno je da insistiramo na rigoroznoj primjeni javno-zdravstvenih mjera.

Upozorenje

Ona podsjeća da je nedavno generalni direktor SZO uputio apel zemljama i građanima da se suzdrže od upotrebe lijekova za koje nije dokazana efikasnost u liječenju COVID19. Dodaje da istorija medicine obiluje primjerima upotrebe lijekova koji su bili efikasni samo na "papiru", ali ne i u humanoj populaciji. Naprotiv, bili su čak i štetni.

U principu, efikasan lijek i vakcina bi mogli da osiguraju "tranziciju" od postojećih mjera koje su nam, kako sada stvari stoje, neophodne da održimo stanje niske transmisije virusa.

Ona naglašava da još uvijek nema bezbjednog i efikasnog lijeka za liječenje oboljelih od COVID 19.

"Ipak, značajan broj lijekova preporučen je kao potencijalna terapija za liječenje COVID19 i predmet su kliničkih studija uključujući i SZO studiju solidarnosti, kako bi se pažljivo ispitala efikasnost i bezbjednost ovih terapijskih linija. Moramo uvijek imati na umu da nema prečica kada je riječ o bezbjednim lijekovima i zdravlju", jasna je Brajović.

Ističe i da je SZO objavila upozorenje za potrosače, zdravstvene radnike i zdravstvene vlasti radi zaštite od sve većeg broja falsifikovanih farmaceutskih proizvoda, koji navodno mogu da spriječe, detektuju i liječe COVID-19

Medikamenti koji nijesu odobreni za liječenje COVID19

Ona naglašava da u mnogim zemljama, ljekari propisuju pacijentima licencirane medikamente koji nijesu odobreni za liječenje COVID19. Objašnjava da upotreba licenciranih lijekova za indikacije, a bez odobrenja regulatornih organa poznata je kao "off label use" – nelicencirano propisivanje i bazira se na ličnoj ljekarskoj procjeni koja mora biti argumentovana i prihvaćena od strane pacijenta.

Izvor: CdM