04-07-2019

Tokom ljetnje sezone pojačana kontrola komunalnih inspektora na teritoriji opštine Budva

Komunalna policja nastavila je sa uklanjanjem privremnih objekata koji planom i programom nisu predviđeni na teritoriji opštine Budva.

Tokom ljetnje sezone pojačana kontrola komunalnih inspektora na teritoriji opštine Budva | Radio Televizija Budva

Iz Komunalne policje su nam kazali, da je kontrolom na osnovu zahtjeva Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Budva utvrđeno da slijedeći korisnici nisu podnijeli zahtjeve za zaključivanje aneks ugovora o korišćenju navedenih lokacija sa nadležnim opštinskim organom.

Riječ je o slijedećim ugostiteljskim objektima:

-DOO KM commerce (Reggina)
-DOO Rasta (Elmundo)

Iz Komunalne polciije Budva apelovali su na resorno ministarstvo da dalje postupa shodno svojim nadležnostima.