22-04-2021

U Budvi 31 dijete žrtva porodičnog nasilja

Prema zvaničnim podacima budvanskog Centra za socijalni rad, u protekloj godini u našem gradu evidentriano je 165 slučaja nasilja u porodici. Zabrinajvajuća je činjenica je 31 dijete trpjelo porodično nasilje.


Ilustracija, Foto: Shutterstock

Tokom 2020. godine u Budvi je evidentirano 165 predmeta nasilja u porodici. Obaveza Centra za socijalni rad je da pruži propisanu zaštitu žrtvama nasilja, a prvenstveno da vodi računa o interesima djece.

"Najviše je bilo prisutno fizičko nasilje. Prema našoj statistici 31 dijete je pretrpjelo porodično nasilje, zatim, 91 žena je bila žrtva porodičnog nasilja, 40 muškaraca i tri stara lica. Obično izlazimo na teren dva puta mjesčno, po potrebi i češće. U kontinuitetu pratimo situaciju, sarađujemo i sa školama i obavještavamo ih da ako uoče neke negativne oblike ponašanja ili nešto slično što može upućivati da je dijete ponovo žrtva nasilja da nam jave", kazala je za Polis Tamara Kalezić iz Centra za socijalni rad PJ Budva.


Foto: Tamara Šuškavčević/printscreen


Uloga Centra za socijalni rad je od izuzetne važnosti za sve žrtve nasilja u porodici.

"Takođe naša obaveza je da štitimo prava i interese svake žrtve na način što je upoznajemo sa pravnim regulativama i sa nadležnostima drugih institucija od kojih mogu da dobiju određeni oblik zaštite. Takođe, pružamo usluge neodložne hitne intervencije koje traju 24 časa. Kada procjenimo, u obradi ovih predmeta, možemo stranki da odobrimo jedno od materijalnih davanja, kao što je pravo na materijalno obezbjeđenje ili pravo na jednokratnu novčanu pomoć, naravno u skladu sa zakonom. Centar može da pruži i smještaj u skolnište, prihvatilište ili neku od ustanova socijalne dječije zaštite. Radimo savjetodavne usluge na način što razgovaramo sa članovima porodice, učesnicima tog nemilog događaja, zatim upućujemo na ispravne obrasce ponašanja i vaspitavanja djece", ističe Kalezić.

Centar za socijalni rad je dužan da evidentira svaku prijavu o sumnji na nasilje u porodici i nasilje nad ženama koja može biti usmena, pismena ili anonimna. Po saznanju o sumnji o nasilju u porodici treba odmah kontaktirati žrtvu.

J.M.