09-08-2016

Najviše poziva SOS linija primila u julu

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 01. jula do 31. jula 2016. godine primljeno ukupno 318 poziva, što je najveći broj poziva na mjesečnom nivou od kada je uspostavljenja Nacionalna SOS linija za pomoć žrtvama nasilja u porodici,

Najviše poziva SOS linija primila u julu | Radio Televizija Budva

Tokom predhodnog mjeseca pruženo je ukupno 417 usluga od čega najviše usluga informisanja 200 puta, zatim povjerljivi razgovori 111 puta, 55 psiholoških savjetovanja, 18 posredovanja prema institucijama, 10 urgentnih intervencija za pomoć, 4 zahtjeva za smještaj u sklonište i drugo.

U mjesecu julu pozivi su pristigli iz 14 opština u Crnoj Gori. Najviše poziva je stiglo iz Podgorice 84 (svaki peti poziv) Nikšića 64, Herceg Novog 39, Bara 35, Budve 19, Kotora, Bijelog Polja i Berana po 17 poziva, Rožaja 12 poziva, Pljevalja i Ulcinja po 4 poziva, Cetinja 3, Plava 2 i Andrijevice 1 poziv.

Nacionalnu liniju najčešće pozivaju žrtve lično, a u ime žrtve pozivaju rođaci, građani i službenici poliicje i centra za socijalni rad.

Podsjećamo da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici. Radom servisa koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.