15-04-2016

Za sedam mjeseci rada na SOS liniji za pomoć žrtvama nasilja zaprimljeno je 1978 poziva

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 1. septembra 2015. do 31. februara 2016. godine primljeno ukupno 1978 poziva.

Za sedam mjeseci rada na SOS liniji za pomoć žrtvama nasilja zaprimljeno je 1978 poziva | Radio Televizija Budva

Tokom prvih sedam mjeseci rada Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici pružila je ukupno 2613 usluga u sljedećim segmentima: 998 informisanja, 947 povjerljivih razgovora, 255 posredovanja u institucijama od čega i 79 urgentnih intervencija, 207 psiholoških savjetovanja, 16 upućivanja, 34 zahtjeva za smještaj u sklonište za žrtve nasilja u porodici i ostalo.

U prvih sedam mjeseci realizacije projekta, 370 osoba je uputilo poziv za pomoć.

Najviše poziva je stiglo iz Nikšića 489 i Podgorice 441, Bara 190, Herceg Novog 165, Berana 120, Kotora 116, Pljevalja 111, Budva 73, Bijelog Polja 59, Danilovgrada 59, Cetinja 54, Rožaje 29, Ulcinj 24, Tivta 20, Mojkovca 8, Kolašina 6 i Plav 6, Andrijevice 4, Petnjice 2, Žabljaka i Plužina po 1 poziv.

Podsjećamo da radom SOS linije za žrtve nasilja u porodici koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.