09-11-2015

U oktobru SOS telefon zvonio 302 puta

Od 1. do 31. oktobra, preko SOS linije primljeno je ukupno 302 poziva. Od tog broja, 237 poziva (78,48%) uputile su žrtve nasilja u porodici lično, dok je 65 (21,52%) primljeno od strane trećih lica, rođaka, službenika centara bezbjednosti, centara za socijalni rad, i građana, saopštili su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

U oktobru SOS telefon zvonio 302 puta | Radio Televizija Budva

U drugom mjesecu projekta, 133 osobe su uputile poziv za pomoć, što je za jednu trećinu (35,4%) više nego u prvom mjesecu projekta kada je na liniju poziv uputilo 86 osoba. Od navedenog broja, njih 104 je uputilo lično poziv za pomoć, a 29 osoba je uputilo poziv u korist žrtve.

Najviše poziva je stiglo iz Podgorice, ukupno 67, zatim Nikšića 62, Berana 31, Herceg Novog 27, Kotora 27, Danilovgrada 18, Bijelog Polja 15, Budve 12, Rožaja 9, Cetinja 9, Bara 8, Pljevalja 8, Mojkovca 3, Ulcinja 3 i Andrijevice 2.

U oktobru je nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici pružila ukupno 384 usluge u sljedećim segmentima: 157 informisanja, 113 povjerljivih razgovora, 52 posredovanja u institucijama, 28 psiholoških savjetovanja, 7 urgentnih intervencija, 4 upućivanja, 6 zahjteva za smještaj u sklonište za žrtve nasilja u porodici, 1 kontraprijava i ostalo.

Podsjetimo, radom SOS linije za žrtve nasilja u porodici koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Linija je besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, sedam dana u sedmici. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici.