16-04-2015

Uspješnost SOS-a zavisi od žena

Radni dio, juče održene tribine o inicijativi otvaranja SOS telefona Budva, bio je fokusiran na iskustvima SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja u Nikšiću, koji punih 17 godina ima podršku lokalne uprave i mnogih medjunarodnih institucija, zahvaljujući predanom radu u ovoj oblasti.

Uspješnost SOS-a zavisi od žena | Radio Televizija Budva

Tribinu je vodila sertifikovana kordinatorka SOS telefona Nikšić Nataša Međedović, a akcenti sa tribine slijede u audio prilogu: