11-03-2019

U januaru tri poziva iz Budve nacionalnoj SOS liniji

Za prva dva mjeseca ove godine, SOS liniji za žrtve nasilja, prijavljeno je 460 slučajeva. Za isti ovaj period, u januaru je iz Budva upućeno tri poziva, a u februaru nijedan.

U januaru tri poziva iz Budve nacionalnoj SOS liniji | Radio Televizija Budva

"Dosadašnje statistike za 2019 kažu da je u januaru zaprimljen 251 poziv, a za frebuar 210 poziva, to je prosječan broj poziva zaprimljenih putem SOS linije, bilo je prijava nasilja nad ženama i nad djecom, tako da na osnovu ranijih statistika smatramo da je svaka druga žena makar jednom tokom života preživjela jedna oblik nasilja i da nasilja u Crnoj Gori itekako ima", kazala nam je glavna koordinatorka nacionalne SOS linije Mirjana Vuksanović.

Najviše prijava ima iz Podgorice, Nikšića i Bara, na sjveru se najviše poziva bilježi iz Berana, ali ne zaostaje ni primorska regija na čelu sa Kotorom.

"Što se tiče mjeseca januara imali smo samo tri poziva iz Budve, dok u ferbuaru nije zabilježen nijedan poziv iz ove opštine", istakla je Vuksanović.

Jako je važno govoriti o ovom problemu i podsticati sve žrtve nasilja da isto i prijave.

"Osim što radimo na servisima nacionalne SOS linije i SOS skloništa, mi uspješno vodimo projekte kojima promovišemo broj nacionalne SOS linije, takođe radimo projekte koji su vezani za seksualno nasilje, gdje ponovo promovišemo broj nacionalne SOS linije i podstičemo žrtve da se obrate za pomoć, a gdje će dobiti i savjet i podršku. Jako je važno da mediji pokrenu kampanje sa bojem nacionalne SOS linije, čiji je broj prvi najvažniji kontakt za žene i djecu sa iskustvom naislja", zaključila je Vuksanović.