25-08-2021

U Budvi more čisto na većini lokacija

U Budvi se program kontrole kvaliteta morske vode realizuje na 32 lokacije, te je u ovom mjerenju na njih 26 voda bila odličnog kvaliteta, na dva dobrog, a na četiri zadovoljavajućeg kvaliteta.

U Budvi more čisto na većini lokacija | Radio Televizija Budva

Foto: arhia/ pixabay.com

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. vgusta ove godine, pokazali su da je na 72,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,8% lokacija dobrog, dok je na 15,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim
kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 12, na 2 lokacije voda je bila
dobrog kvaliteta, dok je na 4 lokacije bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na 12 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, na jednoj dobrog, dok je na 4 lokacije
bila zadovoljavajućeg kvaliteta.


U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na 6 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, na dvije dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg. Na području opštine Kotor od ukupno 15
lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dobrog na 3, te zadovoljavajućeg na 4 lokacije.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 16 ona bila odličnog, na 3 dobrog, a na 2 lokacije zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji
koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.