20-02-2024

U Budvi organizovan dvodnevni okrugli sto na temu „Javno-privatno partnerstvo”

Prepoznajući važnost realizacije investicionih aktivnosti, uz primjenu modela javno-privatnog partnerstva, organizator je Ministarstvo finansija, u saradnji sa UNDP-om (u okviru projekata: “Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori”) uz ekspertsku podršku SIGMA-e.

U Budvi organizovan dvodnevni okrugli sto na temu „Javno-privatno partnerstvo” | Radio Televizija Budva

Foto: Ministarstvo finansija

Uspješno je pokrenuta diskusija o značaju saradnje javnog i privatnog partnera, kao optimalnog modela saradnje za rast broja kvalitetnih infrastrukturnih projekata, kao i manjih funkcionalno i ekonomski značajnih projekata.

Razmjenom iskustava na centralnom i lokalnom nivou podstičemo nove ideje i pronalazimo efikasne načine za realizaciju istih, uvažavajući autoritet institucija u javnom sektoru i znanje i vještine koje posjeduje privatna strana.

(Vlada CG)