11-06-2024

U Budvi skoro 7000 djece ostvaruje pravo na dječiji dodatak, povećan iznos za novorođenčad

Na teritoriji budvanske opštine, a prema podacima Centra za socijalni rad 6875 djece, starosti do 18 godina ima pravo na dječiji dodatak u iznosu od 30 eura. Pored ovog broja, još 106 djece ostvaruje pravo uvećanog dodatka po drugim osnovama, a 29 porodica su korisnici materjalnog obezbjedjenja porodice, rekla je Jasna Petrović, načelnica Centra.

U Budvi skoro 7000 djece ostvaruje pravo na dječiji dodatak, povećan iznos za novorođenčad | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija/ pexels

Od prošlog mjeseca povećan je iznos sredstava za novorodjenčad, tako da za prvo dijete naknada iznosi 1000 eura, za drugo 1500, za treće 2000, a za četvrto i svako naredno dijete 2500 eura.

"Što se tiče novina prošlog mjeseca došlo je do povećanja naknade za novorođeno dijete tako da je iznos za prvorođeno dijete 1000 eura, za drugorođeno 1500 eura, za trećerođeno je 2000 eura, za četvrto i svako naredno dijete je 2500 eura. Isplata će se vršiti na sledeći način: iznos do 1000 eura će se isplaćivati do kraja godine, a u prvom kvartalu 2025. godine će se isplaćivati razlika preko hiljadu eura iznosa", kazala je Petrović u izjavi za Radio Budvu.

Broj djece koja imaju pravo na dječiji dodatak se mijenja iz mjeseca u mjesec.

"Trenutno dječiji dodatak za djecu do 18 godina u Budvi ostvaruje 6875 djece, taj broj varira od mjeseca do mjeseca. Neka djeca završavaju sa ostvarivanjem tog prava, dok opet neka druga počinju. Osim ovog dječijeg dodatka do 18 godina imamo i 106 djece koja primaju dodatak po nekim drugim osnovima, kao korisnici materijalnog obezbjeđenja, korisnici na njegu i pomoć i na ličnu invalidninu", navela je.

Broj porodica koje koriste materijalno obezbjeđenje porodice se ni tokom ljeta ne smanjuje.

"Tokom sezone kada se nude sezonski poslovi taj broj bi trebao da bude manji, ali nažalost nije. Trenutno imamo 29 porodica, to je neki broj na godišnjem nivou. Znamo da je Budva turistički grad i da je velika potreba za radnom snagom ali broj korisnika materijalnog obezbjeđenja se ne smanjuje", kazala je.

Centar za socijalni rad je tokom sezone dobio dodatna ovlašćenja.

"Sada u toku ovog mjeseca kroz informacioni sistem treba da krene unos još jednog novog prava, a to je refundacija naknade porodiljskog odsustva, tako da Budva ima veliki broj ovakvih zahtjeva pa nas čeka vrlo dinamično ljeto", zaključila je Petrović.