28-11-2022

U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Kompanija "Luka Bar" postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je na Terminalu za rasute terete u petak 25. novembra obilježen trenutak pretovara dvomilionite tone, što predstavlja najbolji ostvareni rezultat od restruktuiranja Luke.

U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona | Radio Televizija Budva

Na Terminalu za rasute terete ostvareni najbolji rezultat od restruktuiranja Luke Bar (Foto: Luka Bar)

Kako navode u ovoj kompaniji, rekordan nivo produktivnosti Luka Bar bilježi u trenucima posebnih izazova na domaćem i globalnom nivou, kako sa aspekta ekonomskih, tako i svih drugih koji se odražavaju na promet tereta i obim pretovara.

"Suočeni sa svim promjenama, menadžment Luke Bar je u tekućoj godini uspio da obezbijedi visok nivo efikasnosti poslovanja i povećanja produktivnosti kompanije. Uspjeli smo značajno da unaprijedimo proces rada, a zalaganjem svih zaposlenih dodatno poboljšamo pružanje usluga skladištenja i pretovara tereta. Očekujemo da se trend pozitivnog rasta nastavi i da se naša kompanija učvrsti i pozicionira kao pouzdan partner u intermodalnom transportnom lancu", poručuju u kompaniji.