11-07-2018

U prvom upisnom roku upisano 2,72 hiljade studenata

U prvom upisnom roku Univerziteta Crne Gore upisano je 2,72 hiljade studenata, pri čemu je od ukupno predviđenog broja budžetskih studenata preostalo još 777 slobodnih mjesta.

U prvom upisnom roku upisano 2,72 hiljade studenata | Radio Televizija Budva

“Na Biotehničkom fakultetu je preostalo slobodno 47 mjesta na budžetu, na Ekonomskom osam, Elektrotehničkom 45, Fakultetu dramskih umjetnosti 23 i Fakultetu likovnih umjetnosti 20”, navodi se u saopštenju UCG-a.

Na Pomorskom fakultetu Kotor ostalo je 36 slobodnih mjesta na budžetu, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 25, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 60, Filološkom 146, Filozofskom 73, Mašinskom 117, Metalurško-tehnološkom 49, Muzičkoj akademiji 27, Pravnom fakultetu 25 i Prirodno-matematičkom fakultetu 76.

Na razmataranje Ministarstva prosvjete, o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada, je i dodatan broj studenata za Arhitektonski i Medicinski fakultet.

“Za studijski program Arhitektura predloženo je dodatnih 11 kandidata, za Medicinu 15, za Visoku medicinsku školu u Beranama deset kandidata i za Primijenjenu fizioterapiju u Igalu sedam kandidata”, navodi se u saopštenju.

UCG će, kako se zaključuje, ubrzo obavijestiti javnost o drugom upisnom roku i oglasiti se sa tekstom konkursa u crnogorskim dnevnim novinama.