26-10-2020

UCG: U dodatnom roku 115 studenata prijavilo po jedan predmet

Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) u dodatnom ispitnom roku prijavu za polaganje jednog predmeta predalo je 115 studenata, kojima je do završetka osnovnih studija ostao nepoložen samo jedan predmet.


Foto: Montenegro Magazin

Iz UCG kazali su da su prijave predate na 17 fakulteta.

Kako je saopšteno, odobravanjem ovog roka studentima je omogućeno da okončaju osnovne studije i omogućeno je da konkurišu za upis na preostala slobodna mjesta na specijalističkim studijama u trećem upisnom roku.

“Specijalističke studije organizuju se još ovu i narednu studijsku godinu, a za ovaj dodatni rok važe ista pravila kao i za dodatni rok organizovan u okviru septembarskog. Studenti će polagati ispit u srijedu, u deset sati”, rekli su iz UCG.

Kako su naveli, konkurs za upis na specijalističke studije, u trećem upisnom roku, biće raspisan 2. novembra, a predaja dokumenata je dan kasnije.


(MINA News)