16-10-2020

UCG: Odobren dodatni ispitni rok za studente završne godine

Senat Univerziteta Crne Gore (UCG) usvojio je predlog Studentskog parlamenta o dodatnom ispitnom roku za studente završne godine osnovnih studija obima najmanje 180 ECTS kredita, kojima je do završetka osnovnih studija ostao nepoložen samo jedan predmet.Iz UCG su kazali da će se odobravanjem tog roka omogućiti studentima da okončaju osnovne studije, kao i prilika da konkurišu za upis na preostala slobodna mjesta na specijalističkim studijama u trećem upisnom roku.

“Rukovodeći se činjenicom da se specijalističke studije organizuju još ovu i narednu studijsku godinu, kao i da za ovaj dodatni rok važe ista pravila kao i za dodatni rok organizovan u okviru septembarskog, te da studenti imaju dovoljno vremena da pripreme gradivo”, navodi se u saopštenju.

Studenti se za dodatni ispitni rok mogu prijaviti 23. oktobra, dok će dodatni rok biti organizovan 28. oktobra.

"Konkurs za upis na specijalističke studije, u trećem upisnom roku, biće raspisan 2. novembra, a predaja dokumenata će se izvršiti 3. novembra", naveli su iz UCG.

Oni su kazali da je na inicijativu vijeća Filozofskog i Biotehničkog fakulteta i Studentskog parlamenta UCG, usvojen predlog o dodatnom upisu, u prvu godinu dvogodišnjih master akademskih i primijenjenih studija Univerziteta, obima 120 ECTS kredita, na studijskim programima Psihologija (14), Bezbjednost hrane (pet) i Rasadničarstvo (jedan).

“Oni će biti dostavljeni na dalje razmatranje Upravnom odboru UCG, a o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Usvojen je i predlog za upis još jednog kandidata na studijskom programu Stočarstvo, na jednogodišnje master akademske postdiplomske studije, a na dalji postupak će biti dostavljen Upravnom odboru UCG.

Iz UCG su kazali da je usvojen predlog Centra za doktorske studije za upis deset studenata na doktorske interdisciplinarne studije, na studijskom programu Zaštita životne sredine za studijsku 2020/21.

“Pri donošenju odluka vodilo se računa da povećani broj ne ugrozi kriterijume kvaliteta organizacije nastave, kao i da bude u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete”, dodaje se u saopštenju.

Senat je usvojio i predloge organizacionih jedinica u realizaciji postupka za sticanje akademskog naziva doktora nauka za 26 kandidata.

Senat je imenovao komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, za dva kandidata.

"Kao i Menadžment u turizmu i hotelijerstvu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i za oblast Organska hemija i biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu”, kaže se u saopštenju.

Usvojeni su i zahtjevi za angažovanje pet profesora UCG na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta.

Izvor: Mina