11-04-2019

U subotu prekopavanje javne površine u ulici Blaža Jovanovića

U subotu 13. aprila započeće se sa izvođenjem radova prekopavanja javne površine u ulici Blaža Jovanovića, radi izmiještanja fekalne kanalizacione mreže koja povezuje Ulicu Blaža Jovanovića sa Mediteranskom ulicom, u dužini od 106 metara.

U subotu prekopavanje javne površine u ulici Blaža Jovanovića | Radio Televizija Budva

Radovi na izmiještanju fekalne kanalizacione mreže će se izvoditi u periodu od 13. aprila do 1.maja.

Prekopavanje ove javne površine obavlja se u skladu sa saglasnošću dobijenom od Sekretarijata za komunalno stambene poslove Opštine Budva.