19-04-2024

Ugostitelji Crne Gore tražili ocjenu ustavnosti Zakona o PDV-u, nelogično im da plaćaju veći porez

Ako na snazi ostanu odredbe Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), zbog kojih ugostitelji i hotelijeri sada plaćaju 21% na usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka doći će do diskriminacije i stvaranja nelojalne konkurencije u ovom sektoru.


Foto: Portal RTV Budva/arhiva

To, između ostalog, piše u inicijativi koju su u januaru, Ugostitelji Crne Gore predali Ustavnom sudu radi ocjene ustavnosti dijela članova Zakona o PDV-u. Prvim danom 2024. godine, ugostiteljima i hotelijerima istekla je povlastica koju je Vlada donijela za vrijeme pandemije koronavirusa, kojom su mogli da plaćaju niži PDV od sedam odsto na usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatom šećera i kafe. Sada ovu pogodnost mogu da koriste samo restorani i dostava hrane (ketering).

Ugostitelji smatraju da se Ustav krši u članovima koji se odnose na zabranu diskriminacije, ekonomskog prostora i nejednakosti i prava na rad, i vjeruju da članovi Zakona o PDV-u (član 24a stav 1 tačka 6b i 6c i član 71d) nisu u skladu sa Ustavom, direktivom Evropske unije o PDV-u i drugim međunarodnim aktima.

Sa tim se međutim, ne slažu u Vladi koja je krajem marta dala mišljenje u vezi s ovim stavom ugostitelja koje su potpisali premijer Milojko Spajić i ministar finansija Novica Vuković. Vlada smatra da nema osnova za prihvatanje ove inicijative ugostitelja. Stav Vlade je da je revidiranje sniženih stopa PDV-a i poreskih izuzeća, prethodno tražila Evropska komisija (EK). Vlada je takođe, u budžetu za 2024. projektovala veći prihod od PDV-a zbog vraćanja opšte stope od 21 odsto na ugostiteljstvo.

Izmjene bez ekonomske logike

U inicijativi Ugostitelja u koju su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je cilj izmjene Zakona o PDV-u iz decembra 2021. godine, bio olakšica turističkoj privredi na duži rok i da nije postojalo vremensko ograničenje za njenu primjenu, te da nije uvedena kao kratkoročna mjera zbog koronavirusa. Navode da je ograničenje trajanja ove mjere u Zakon uvedeno tek u januaru 2023. godine, pri čemu je ograničena na dvije godine što je suprotno njenom cilju. Tvrde da se tim izmjenama bez ikakve ekonomske logike, omogućava korišćenje mjere samo za restorane i dostavu hrane (ketering).

– Stimuliše se prodaja hrane putem dostave, a destimuliše prodaja hrane u hotelima i drugim ugostiteljskim objektima, što je vrlo neobičan selektivni pristup države koji ima odlike diskriminacije na tržištu i potpuno je suprotan deklarisanom cilju povećanja kvaliteta ugostiteljskih usluga – piše u inicijativi.

Ističe se i da Crna Gora mora biti konkurentna u odnosu na region te da je u susjednoj Hrvatskoj poreska stopa na pripremu hrane 13%. Navode i da sve mediteranske zemlje EU, osim Grčke, imaju niže stope za ugostiteljski PDV nego Crna Gora. U inicijativi tvrde da u nepovoljnom poslovnom ambijentu, sa visokim nabavnim cijenama prehrambenih proizvoda i povećanom stopom PDV-a na 21%, domaći ugostitelji i hotelijeri ne mogu ponuditi konkurentne cijene. Navode da je većina hotelijera cijene usluga za 2024. formirala još proljetos, da su ugovori sa turoperaterima i partnerima završeni pa nema prostora za njihove izmjene.

– Ne postoji realna finansijska potreba države za ovom mjerom, jer prihodi od PDV-a treba da rastu primjenom mjera suzbijanja sive ekonomije, povećanjem turističkog prometa, proširenjem baze poreskih obveznika i povećanjem opsega djelovanja. Napominjemo da je u obraćanju premijera rečeno da neće doći do povećanja ove kategorije poreza, već da će se raditi na suzbijanju sive ekonomije za šta se i turistička privreda zalaže – ističe se u inicijativi.

Tvrde da dosadašnja stopa PDV-a nije imala negativan uticaj na budžet nego je donijela veće prihode, radi uvećanog broja noćenja. Osim toga, navode da bi niža poreska stopa za ugostiteljstvo bila u skladu sa direktivama EU a crnogorsko hotelijerstvo približila mediteranskim i evropskim zemljama, u kojima ona iznosi do deset odsto. Zato smatraju da je potrebno izmijeniti i član 71h Zakona o PDV-u, kako bi se bez ograničenja u primjeni koristila niža poreska stopa za pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u svim objektima za pružanje ugostiteljskih usluga, a sektoru obezbijedi olakšica na duži rok.

– Imajući u vidu činjenicu da su navedene odredbe Zakona u direktnoj suprotnosti sa navedenim odredbama Ustava, te sa ratifikovanim međunarodnim aktima i direktivom EU o PDV-u, te da bi ukoliko navedene zakonske odredbe ostanu na snazi došlo do očigledne diskriminacije i stvaranja nelojalne konkurencije, smatramo da je neophodno da Ustavni sud razmotri ustavnost i zakonitost spornih odredbi Zakona o PDV-u – piše u inicijativi.

Nema povrede Ustava

Crna Gora mora da uskladi svoje poresko zakonodavstvo sa onim iz EU, a EK je prethodno, posebno naglasila potrebu revidiranja primjene snižene stope PDV-a i poreskih izuzeća, piše u mišljenju Vlade. Naglasili su da su dosadašnje mjere primjenjivane kako bi se u turističkom i ugostiteljskom sektoru otklonile negativne posljedice pandemije i nastavile investicije i povećale plate zaposlenih, zbog manjka radne snage u tom dijelu privrede.

– Vlada smatra da osporenim odredbama člana 24a stav 1 tačka 6b i 6c i člana 71d Zakona o PDV-u nisu povrijeđena ustavna načela vladavine prava i zabrane posredne ili neposredne diskriminacije i da ove odredbe, s toga nisu nesaglasne s Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, te nema osnova za prihvatanje inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporene odredbe – navodi se u mišljenju.

Dodali su da se navodima ugostitelja koji su podnijeli inicijativu, ne potvrđuje da se omogućava diskriminacija i stvara nelojalna konkurencija, kao ni navodna nesaglasnost sa Ustavom, EU direktivama i drugim aktima. Naglašavaju da vjeruju da bi primjena snižene stope ustvari bila u suprotnosti sa navedenom direktivom.

Povrat stope udar na privredu

Advokat Udruženja ugostitelja Dražen Milačić “Vijestima” je kazao da će, ako se ne vrati poreska stopa kakva je bila prije januara 2024. godine, doći do situacije da će restoran pored hotela na 100.000 eura prometa plaćati 7.000, dok će restoran u hotelu, pasticerija, picerija, kafe bar plaćati 21.000 eura.

Pojasnio je da trenutno stanje i ranija izražena inflacija, uz rast plata i troškova u nabavci i visoke cijene, pokazuju da bi vraćanje PDV-a na nivo od prije tri godine, bio udar na turističku privredu. Tvrdi da istovremeno dok se uvode odredbe o zabrani nelojalne konkurencije, sa druge strane, Zakonom o PDV-u država podstiče istu i pravi nemjerljivu štetu. Zato kako navodi, vjeruju da ovo nije problem samo ugostitelja već i društva, jer posljedice ovakve poreske politike ne pogađaju samo pojedince.


Izvor: Vijesti