01-01-2018

Umivena Budva

Poslije novogodišnjeg koncerta na Trgu, ekipe Komunalnog preduzeća od 4 sata jutros očistile su plato i veći dio grada.

Umivena Budva | Radio Televizija Budva

Prema riječima rukovodioca Radne jedinice Čistoća, Branislava Novakovića, količina odvezenog smeća je na nivou prošle godine, oko 60 tona. To je jedan od pokazatelja da u Budvi boravi više desetina hiljada turista i gostiju, istakao je Novakovović.