21-06-2019

I pored apela kabasti otpad pored kontejnera

I pored apela Komunalnog preduzeća, nesavjesni građani i dalje bacaju kabasti otpad pored kontejnera.

Fotografija je napravljena u blizini Opštine.

Jasna Marković